Педагоги здобувають нові знання, діляться досвідом…

Безумство – діяти по-старому і чекати на нові результати.

А.Енштейн

Процес професійного зростання особистості педагога можна регулювати на основі застосування активних форм і методів навчання, психологічного супроводу їх самонавчання, розвитку творчої активності, професійних умінь, адекватної самооцінки.

Протягом січня 2018 року педагогічні працівники коледжу навчалися, ділилися досвідом щодо застосування активних форм роботи під час навчальних занять зі студентами та учнями коледжу.

Досвідчені педагоги  коледжу провели  засідання лабораторій перспективного педагогічного досвіду «Шляхи удосконалення педагогічної компетентності» на теми:

  • Формування самоосвітньої компетенції – важлива складова позитивного іміджу педагога (викладач вищої категорії Романюк Т.І.);
  • Хмарні технології та особливості їх використання в роботі педагога (викладач вищої категорії Корнієнко О.В.);
  • Методичне забезпечення та форми перевірки і коригування знань студентів під час поточного контролю(викладач вищої категорії, викладач-методист, кандидат пед. наук Яременко Н.В.);
  • Методичні рекомендації до використання мультимедійних презентацій при захисті курсових та дипломних проектів (викладач вищої категорії Лемешко Л.Ю, майстер виробничого навчання першої  категорії Володько М.Ю.);
  • Система диференційованого підходу до навчання студентів і учнів з різним рівнем підготовки на заняттях із загальноосвітніх дисциплін (викладач вищої категорії, викладач-методист Дубченко Л.Г.);
  • Робота в групах як засіб формування критичного мислення (викладач першої категорії Алієва Т.М., викладач другої категорії Клименко Ю.В.);
  • Захист трикутника успіху «Я – педагог, я – вихователь, я – особистість» (викладач першої категорії Урюпіна М.В., майстер виробничого навчання першої категорії Юрчинська О.М.).

Більшість педагогічних працівників активно відвідували лабораторії, які проходили у формі інтерактивних вправ, рольових ігор, тренінгів, роботи в групах.

На кожному засіданні була створена атмосфера творчості, взаємодопомоги, активної співпраці, повторення знань та формування навичок щодо застосування інноваційних технологій. Створювалася  мотивація до колективної праці, до самовдосконалення.

У ході спілкування при роботі лабораторій  педагоги презентувала себе не тільки в педагогічній діяльності, а і як  особистості із своїми поглядами на сучасну систему освіти, відкривалися багатством своїх моральних якостей.

Педагогам  корисні були заняття, адже такі форми роботи вони зможуть застосовувати у власній педагогічній діяльності. І все це для того, щоб працювати зі студентами та учнями ще більш  творчо, ефективно і результативно.