Семінар-тренінг «Компетентнісний підхід до освітнього процесу як вимога сучасності»

Освіта повинна бути істинною, повною, ясною і міцною.

 Унсур Аль-Маалі

24 жовтня 2018 року на базі інформаційно-ресурсного центру Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну відбувся семінар-тренінг «Компетентнісний підхід до освітнього процесу як вимога сучасності».  Метою  проведення заходу визначено вироблення позитивної мотивації діяльності педагогічного колективу з вивчення та впровадження ефективних та дієвих технологій компетентнісного навчання, обмін досвідом з проблем реалізації компетентнісного підходу.

Завідувач методичним кабінетом Копитько Н. Г. ознайомила присутніх із програмою та основними завданнями семінару-тренінгу: розгляд актуальності проблеми компетентності в освітньому середовищі, розширення інформаційного поля педагогів з проблеми, визначивши правила групової роботи учасників семінару.

Наукові та методологічні основи компетентнісного підходу до освітнього процесу, аналіз освітніх систем провідних європейських країн, шляхи та принципи реалізації компетентнісного підходу в умовах сучасної освітньої реформи окреслила у своїй доповіді методист базового навчального закладу Табурчак Т. В.

У ході семінару – тренінгу своїм досвідом та напрацюваннями щодо формування ключових та професійних компетентностей охоче поділились педагоги Лемешко Л. Ю. («Формування художньо-творчої компетентності у студентів та учнів на заняттях мистецтвознавчого характеру»), Однорог Г. В. («Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу – необхідна умова для всебічного розвитку майбутнього фахівця»), Брунько А. В. («Формування предметних компетентностей на заняттях громадянської освіти і правознавства») та залучили учасників заходу до активного обговорення проблемного питання. Соціальний педагог Саганець О. С. провела анкетування для визначення самооцінки викладачами своєї професійної компетентності та виявлення факторів, які стимулюють і перешкоджають розвитку і саморозвитку педагогів.

Сплановані заходи, зокрема: вправи на емоційну компетентність та позитивне сприйняття інформації, експрес – повідомлення «My message» про очікування учасників від заходу, робота в групах, складання проекту програми «Крок за кроком до життєвих та професійних компетентностей майбутнього фахівця», обговорення та захист вироблених висновків та рекомендацій, психологічне тестування, експрес – телеграма з побажаннями та пропозиціями від учасників семінару-тренінгу до планування наступних заходів методичного спрямування, - все це забезпечило позитивний психологічний настрій та сприятливі умови для  творчої та ефективної роботи учасників заходу.

Логічним завершенням семінару-тренінгу став виступ заступника директора з навчальної роботи Тимченко С. В., яка зазначила важливість обраної теми для обговорення та відзначила високу якість підготовки творчої групи з  підготовки і проведення семінару, запропонувавши спланувати розгляд обраної теми на інших заходах методичної роботи.