Лекція – практикум на підприємстві

У процесі підготовки молодших спеціалістів ми шукаємо нові форми організації теоретично-практичного навчання, які дозволять: забезпечити високий рівень знань, розвиток кожного студента як творчої особистості, здатної до практичної діяльності; залучати кожного студента до активної пізнавальної творчої діяльності, формувати навички пізнавальної і дослідницької діяльності, розвивати критичне мислення, грамотно працювати з інформацією.

Для забезпечення високого рівня підготовки професійних  компетенцій у майбутніх випускників і підвищення якості навчання ми, в першу чергу, намагаємося адаптувати навчання до вимог сучасного виробництва. З цією метою 6 вересня на підприємстві «Ательє мод» для групи техніків – конструкторів третього курсу майстром Юрченко Ю.І. була  проведена лекція-практикум на тему «Розкрій та технологія пошиття чоловічих штанів» під керівництвом викладачів Лук’янчук О.Д. та Поліщук О.В.

«Ательє мод» є приватним підприємством і в своїй роботі базується на принципах, що докорінно виключають нешанобливе ставлення до своїх клієнтів або повільного вирішення будь-яких питань. Ательє виконує замовлення на дизайнерські та конструкторські розробки, виготовлення та ремонт одягу, ремонт взуття. На підприємстві встановлено сучасне обладнання, що дозволяє кваліфікованим майстрам працювати з будь-якими матеріалами, а замовлення виконувати якісно і вчасно. Цікавим є ще той факт, що працівники ательє колишні випускники нашого коледжу.

Студенти ознайомилися з розкроєм чоловічих штанів зразу на тканині в умовах підприємства індивідуального виробництва та етапами підготовки даного виробу до примірки. Також побачили роботу спеціалізованого обладнання такого як: машина для виготовлення хомутиків, машина для пришивання ґудзиків. Заняття було  пізнавальним та змістовним. 

Під час таких лекцій-практикумів, екскурсій, семінарів студенти можуть удосконалювати здатність і готовність досить швидко й успішно оволодівати новими технологіями, набувати знань та вмінь, що забезпечують ефективність розвитку професіоналізму.

Отже, під час навчання ми можемо підготувати випускників відповідно до нових вимог професійної придатності, що висуваються підприємствами. І це можливо тільки в тісному контакті навчального закладу і підприємств.