Круглий стіл «Дуальна освіта – симбіоз теорії з практикою: власний досвід»

Сьогодні дуальна освіта в професійній підготовці молоді займає важливе місце, так як дає можливості подолати розрив між теорією і практикою, підвищує мотивацію  студентів та учнів до отримання  кваліфікації та працевлаштування, вказує шлях підготовки фахівця, який максимально відповідає сучасним вимогам ринку праці та роботодавців.

14.11.2019 р. в коледжі  відбулося засідання круглого столу  «Дуальна освіта – симбіоз теорії з практикою: власний досвід». Учасниками Круглого столу були директор коледжу Алла Степура, заступник директора з НР Світлана Тимченко,  викладачі професійних  дисциплін та майстри виробничого навчання коледжу, доцент кафедри природничо-математичної освіти та технологій КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», канд. пед. наук Олександр  Слободяник, бізнес-тренер, керівник проєктів з розвитку дуальної освіти Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви в 2017-2018 р.р  Юрій Манжос.

При обговоренні питань щодо визначення шляхів упровадження дуального навчання в освітній процес коледжу стало зрозуміло, що у навчальному закладі активно та результативно впроваджуються елементи дуального навчання в групах кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.

Викладачі спецдисциплін та майстри виробничого навчання закладу розуміють необхідність та важливість дуального навчання, постійно впроваджують його елементи, шукають і знаходять шляхи реалізації як державної програми, так і власних творчих задумів. Налагоджена система у відпрацюванні певних тем та розділів навчальних програм на виробничих підприємствах, організована співпраця та укладені договори про виробничу практику, є співпраця з роботодавцями державних та приватних установ, а також є певні результати та здобутий досвід.