Проєктний менеджмент в навчальному процесі

19 грудня на web-платформі Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України відбувся вебсемінар «Проєктний менеджмент керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти» за участю провідних лекторів-науковців Бородієнко О., Рябової З., Пуховської О. та Радкевича О.

У семінарі взяли участь більше 80 представників закладів професійної та фахової передвищої освіти з різних регіонів України (науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти, керівники навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти коледжів, технікумів тощо). Мета заходу полягала в обміні досвідом щодо розробки інноваційних проєктів, підготовки викладачів для системи професійного (професійно-технічного) навчання в закладах України та країн ЄС і посилення практичної складової підготовки студентів.

Викладачі нашого навчального закладу також долучилися до опрацювання лекційного матеріалу вебсемінару, проаналізували досвід участі різних навчальних закладів в розробці та реалізації інноваційних проєктів в України та світі і, як наслідок, визначили основні перспективні вектори вдосконалення змісту та забезпечення якості проєктного менеджменту коледжу.