Розвиток комунікативних здібностей лідера та їх застосування в процесі ведення бізнес-переговорів

Важливим фактором забезпечення ефективності ведення бізнес-переговорів стає розвиток комунікативних здібностей лідерів, здатних чітко та якісно застосовувати свої вміння в конкретних ділових ситуаціях, що дозволить скласти хороше враження про себе, розпізнати партнера по бізнесу й вислухати його, чітко ставити питання та відповідати на них, захищатись від некоректних співрозмовників, а також використовувати техніку безконфліктного спілкування з людьми різних темпераментів.

З метою сприяння розвитку у гуртківців психологічної культури ділового спілкування, умінь співпрацювати та вміло налагоджувати дієві ділові стосунки з партнерами, професійно організовувати діяльність для досягнення спільної мети, долати комунікативні бар’єри, осмислювати свої «слабкі місця», цінні фахові надбання й переваги – 11 березня в інформаційно-ресурсному центрі коледжу в рамках Школи лідера відбулося практичне навчальне заняття.

Аби закласти фундамент фінансової грамотності здобувачів освітніх послуг, відзначалась важливість застосування техніки сценаріїв у системі стратегічного управління власним бізнесом, PEST - аналізу, моделі п’яти сил конкуренції по М. Портеру, бенчмаркінгу, методу аналізу профілю об’єкта, методу GAP - аналізу, методу LOTS - аналізу як  запоруки успішності ведення власного бізнесу економічно-грамотними лідерами.