Терміни прийому документів

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст  вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

Етапи

вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі освіти

- базової загальної середньої (9 кл.)

-  повної загальної середньої (11 кл.);

- ОКР кваліфікованого робітника

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту розпочинається

 

01 липня

2019 р.

 

 

 

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2019 р.

10 липня 2019 р. (тим, кому дозволено подавати у паперовій формі, розділ 7 )

Медичні огляди(для вступників за спеціальністю 022 Дизайн, Перукарське мистецтво та декоративна косметика, що передбачено законодавством)

 

до 09 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів

13 липня 2019 р.

о 18: 00 год.

22 липня о 18:00 год. - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів;

Строки проведення

- співбесід,

- вступних екзаменів

 

  з 14 липня до

21 липня 2019 р.

 

23 до 25 липня 2019

23 до 28 липня 2019

- творчих конкурсів

з 14 липня до

21 липня 2019 р.

З 01 липня до 10 липня 2019  р. (для вступників на місця регіонального замовлення),

з 11 до 22 липня – додаткові сесії творчих конкурсів виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб(контракт).

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування

- за результатами співбесіди

- за державним замовленням

 

не пізніше 12:00 год. 01 серпня 2019 р.

Подання оригіналів документів вступниками,  рекомендованими на навчання на місця державного замовлення за результатами співбесіди

 

до 18:00 год. 03 серпня 2019 р.

Зарахування вступників на місця державного замовлення за результатами співбесіди

 

не пізніше 12:00 год. 4 серпня.

Зараховані особи впродовж 01 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО та творчих конкурсів, вступних іспитів (у т.ч. за квотою -1) із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

23 липня

(не пізніше 12:00 год.)

не пізніше 12:00 год. 01 серпня; 

Подання оригіналів документів вступниками, що вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів, вступних іспитів (у т.ч. за квотою -1)

до 27 липня

(не пізніше

12:00 год.)

до 12:00 год. 05 серпня

Терміни зарахування вступників за державним(регіональним)  замовленням

не пізніше  18:00 год. 29 липня

не пізніше 12:00 год. 06 серпня

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше

1 серпня

не пізніше 12:00 год. 16 серпня

додаткове зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб

 

не пізніше

30 серпня

не пізніше 30 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше

06 серпня 

не пізніше 20 серпня 

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи

вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі

  • базової загальної середньої освіти(9кл.),
  • повної загальної  середньої (11 кл.);
  • ОКР кваліфікованого робітника

Початок прийому заяв та документів

03 червня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів

15 серпня 2019р. 

Строки проведення

-         співбесід,

-         вступних екзаменів

з 16 серпня до 22 серпня 2019р. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

 

23 серпня 2019 року 

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 30 серпня 2019 року 

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

до  30 вересня 2019 року