Швейне відділення

 здійснює підготовку за:

освітньо-кваліфікаційним рівнем 

 молодшого спеціаліста

Спеціальність  182 Технології легкої промисловості, спеціалізація "Моделювання та конструювання промислових виробів"

Спеціальність  5.05160201 Швейне виробництво

 • на основі 11 класів – 3 роки навчання
 • на основі 9 класів – 4 роки навчання 

освітньо-кваліфікаційним рівнем

кваліфікованого робітника

Професія   7435 Закрійник

Професія   7433 Кравець

 • на основі 11 класів – 1 рік навчання
 • на основі 9 класів – 3 роки навчання 

 

Курсова підготовка на госпрозрахунковій основі: 

 • Закрійник (термін навчання 4 місяці);
 • Кравець (термін навчання 4 місяці)

Запрошуємо здобути освіту та отримати

диплом державного зразка

Навчальний заклад співпрацює з ВНЗ ІІІ, ІV  рівнів акредитації, тому є можливість отримати повну вищу освіту на пільгових умовах. 

Протягом 50-ти років існування навчального закладу, незмінною залишається підготовка фахівців для підприємств швейної галузі з професії “Кравець” та “Закрійник”. На сьогодні швейне відділення є найбільшим в коледжі. У 2003 році розпочалася підготовка студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за спеціальністю “Моделювання та конструювання виробів народного вжитку”. У 2005 році була ліцензована спеціальність “Швейне виробництво”.

На відділенні навчається 350 студентів; серед них за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст – 220 студентів, за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник – 130 студентів. Щорічно відділення випускає близько 150 висококваліфікованих спеціалістів, що стають працівниками провідних підприємств швейної галузі.

Спеціальну професійну підготовку студентів здіснює кваліфікований викладацький склад циклової комісії напряму “Легка промисловість”, до складу якої входять справжні фахівці та віддані своїй справі педагоги.

Формування та зростання професійної майстерності здійснюються з використанням новітніх педагогічних технологій, мультимедійного обладнання, а також комп’ютеризованих систем навчання, зокрема, сучасних систем автоматизованого проектування одягу “Конструктор” та “Технолог”.Практична підготовка проходить у сучасних швейних лабораторіях, оснащених новітнім обладнанням фірм “Siruba” та “Typical”. 

Студенти нашого відділення стають переможцями Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності. Їх колекції одягу отримують високі оцінки фахівців. Так, в в творчій лабораторії за останні роки створено понад 15 колекцій одягу, які здобули нагороди на міських та Всеукраїнських конкурсах.

На відділенні працюють студентське бюро «Кутюр’є», Театр Моди та зачіски «Діамодус», які очолює Поліщук Оксана Володимирівна. Під її чуйним керівництвом студенти перевіряють свою майстерність у проектуванні, виготовлені та демонстрації одягу. Студенти є постійними учасниками міських, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів моди.

Перукарське відділення

Перукарське відділення готує фахівців з перукарського мистецтва та декоративної косметики

Освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст:

Спеціальність 5.02020702  Перукарське мистецтво та декоративна косметика

 • на базі 11 класів ( термін навчання 2, 5 роки)
 • на базі професії «Перукар» (термін навчання 1,5 роки)

Освітньо-кваліфікаційного рівня  кваліфікований робітник:

Професія 5141 Перукар ( перукар – модельєр) на базі 11 класів (термін навчання 1 рік)

Курсова підготовка ( на госпрозрахунковій основі)

 • Перукар (термін навчання  - 5 місяців)
 • Візажист (термін навчання  - 3 місяці)
 • Манікюрник (термін навчання - 2 місяці)

Запрошуємо вас здобути освіту та

отримати дипломи державного зразка

  

Перукарське відділення проводить підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст зі спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник перукар (перукар-модельєр). Поряд з основними професіями проводиться курсова підготовка, де студенти та учні  мають змогу отримати паралельно професії манікюрник,  візажист.

Навчання на перукарському відділенні проводиться на основі новітніх технологій, в аудиторіях та навчальних перукарнях, що обладнанні за сучасними вимогами.

Навчально-виховний процес на відділенні здійснює висококваліфіковані викладачі, які повністю забезпечують підготовку конкурентоспроможних на ринку праці фахівців.

Важливим етапом підготовки молодших спеціалістів є навчальна, технологічна та переддипломна практики, які студенти проходять як в навчальних перукарнях коледжу, так і в перукарнях, салонах та студіях краси міста Біла Церква, м. Києва та регіону:

 • «Студія краси «Марго»; Оздоровчий комплекс «Ренесанс»; «Афродіта»; «Атем»; «Попелюшка»; «Люкс» (м. Біла Церква) ;
 • «Ізіда»; «Іріс»; «Londa-Крокус» (м. Київ);

Завершальним етапом підготовки молодших спеціалістів є дипломне проектування. Студентам пропонується створення образу з використанням історичних, казкових, авангардних та інших мотивів. За допомогою декоративної косметики та гриму студенти розробляють та втілюють в реальність свої творчі задуми. Захист дипломних проектів це дійсно свято краси та творчих злетів майбутніх законодавців високої моди.

Під керівництвом викладачів студенти беруть участь у Відкритих Чемпіонатах з перукарського мистецтва.

Відділення ІКТ

здійснює підготовку за:

освітньо-кваліфікаційним рівнем –

 молодшого спеціаліста

 • спеціальність Видавництво та поліграфія (Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації)
 • спеціальність Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Діловодство)

освітньо-кваліфікаційним рівнем –

кваліфікованого робітника

 • професія 4113 Оператор з обробки інформації і програмного забезпечення
 • професія 4112 Оператор комп’ютерного набору, 4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

Курсова підготовка

на госпрозрахунковій основі:

 • оператор комп’ютерного набору (термін навчання 3 місяці);

 Запрошуємо здобути освіту та отримати

диплом державного зразка.

Навчальний заклад співпрацює з ВНЗ ІІІ, ІV рівнів акредитації, тому є можливість отримати повну вищу освіту на пільгових умовах.

Видавництво та поліграфія

Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

З кожним роком зростає не лише обсяг поліграфічної продукції, але й вимоги до її якості. Все, що друкується, починаючи з простих бланків і закінчуючи високохудожньою видавничою продукцією, неможливе без комп’ютерної обробки текстової, графічної та образної інформації.

Програма навчання даної спеціальності надає необхідні навички та знання для забезпечення професійного рівня майбутніх фахівців.

За час навчання студенти досконало оволодівають такими комп’ютерними програмами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign, 3Ds MAX, Preps та інші.

Після завершення навчання випускники можуть працювати в галузі видавничої, поліграфічної та рекламної діяльності на посадах:

 • фахівець з комп’ютерної графіки;
 • дизайнер поліграфічної продукції;
 • технічний редактор;
 • фахівець видавничо-поліграфічного виробництва.

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Діловодство

Спеціаліст з діловодства організовує професійну діяльність з організації та забезпечення діловодства, документаційного та інформаційного обслуговування управлінської діяльності. Він призначений для роботи на посадах:

 • завідувач канцелярії;
 • завідувач архіву;
 • архіваріус;
 • діловод;
 • секретар – референт;
 • інспектор по кадрах;
 • документознавець.

На заняття за даною спеціальністю запрошуються працівники міжнародних та державних підприємств, установ та організацій для проведення лекційних та практичних занять.

Також практичні заняття проходять на сучасних, модернізованих підприємствах міжнародного та державного рівня.

Оператор з обробки інформації і програмного забезпечення

«Оператор з обробки інформації і програмного забезпечення» – це професія майбутнього. Висококваліфікований працівник не лише працюватиме з офісними програмними додатками (текстовим редактором, електронними таблицями, базами даних, графікою, презентаціями), але й зможе стати провідним фахівцем у сфері інформаційних технологій.

 

Після завершення навчання Ви зможете:

 • налагоджувати системне і прикладне програмне забезпечення;
 • обслуговувати і модернізувати персональний комп'ютер, периферійні пристрої, офісне устаткування;
 • виконувати роботи по захисту інформації;
 • створювати веб-додатки;
 • розміщувати, обслуговувати та розробляти дизайн Веб-сайтів;
 • діагностувати поломки, збої в роботі апаратних засобів і програмних продуктів;
 • проектувати, створювати і контролювати роботу локальної мережі.

Після завершення навчання випускники зможуть продовжити навчання у Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста зі спеціальності Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації.

Оператор комп’ютерного набору;

Секретар керівника (підприємства, установи, організації)

Учні навчаються виконувати функції, що включають організаційне-технічне забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника підприємства. Вести діловодство, виконувати різні операції із базами даних на комп’ютерному устаткуванні; готувати до роботи устаткування; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; працювати з електронними таблицями, створювати фото та відео монтаж, виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації.

Робота відділення інформаційно-комунікаційних технологій спрямована на активне впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчально-виховний процес для формування високого рівня фахової підготовки студентів та учнів коледжу. Викладачі допомагають студентам в опануванні технологіями життєтворчості; створюють умови самопізнання інтеграції в соціокультурний простір.

Заняття проходять в кабінетах, обладнаних сучасними комп’ютерами та розмножувальною технікою.

У навчальному процесі використовуються мультимедійні проектори, мультимедійна дошка, у кабінетах встановлено іонізатори повітря.

В коледжі створено локальну мережу, та налагоджено відеозвязок. Студенти та учні закріплюють практичні навички роботи працюючи з сайтом коледжу.

Робота педагогів відділення спрямована на формування у студентів та учнів практичних умінь та навичок зі спеціальностей та професій, на створення виробничого середовища, на знайомство з новою технікою та умовами праці для швидкої адаптації випускників на підприємствах, де їм доведеться незабаром працювати.

Студенти та учні коледжу під керівництвом викладачів активно займаються творчою роботою, заглиблюючись у світ цікавої інформації та втілюють набуті знання, беручи участь в різноманітних конкурсах.

Так, студенти спеціальності «Видавництво та поліграфія» є неодноразовими переможцями міського конкурсу соціальної реклами серед молоді.

Щороку студенти відділення ІКТ гідно представляють наш коледж на ІІ етапі Обласної олімпіади з інформатики та комп'ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Київської області.

По завершенню навчання студенти отримують спеціальність, що користується попитом, на ринку праці уміють самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у даній галузі.