Загальна науково-методична проблема коледжу:

Науково-методична проблема коледжу як базового навчального закладу І-ІІ рівня акредитації в Київській області

Вдосконалення роботи методичних об’єднань викладачів та залучення студентів до активної творчо-пошукової та науково-дослідницької діяльності.