пп

Назва заходів

Дата,

час

Виконавці

Відповідальн.

1.

Підготовка навчально-методичних комплексів дисциплін, згідно навчальних планів, матеріальної бази кабінетів та майстерень до ІІ-го семестру 2015-2016 навчально- го року.

11.01.-29.01.2016

гол.ц/к

викладачі

майстри в/н

заст..з НР

зав.відділ.

2.

Завершення роботи зі звітною навчальною документацією за 1-й семестр.

11.01.2016

зав.відділеннями

викладачі

майстри в/н

заст.з НР

3.

Навчально-методичний семінар з цивільної оборони та охорони праці.

12.01.2016

10-00 а.з.

Мастилко Н.Г.

заст.з НР

4.

 Лабораторія перспективного педагогічного досвіду «Шляхи удосконалення роботи педаго- гів щодо підвищення якості освіти»:

- Методи та прийоми формування іншомовної комунікації на заняттях іноземної мови.

-Формування професійного та критичного мислення на заняттях професійно-теоретичної підготовки.

 - Мотивація до фахового удосконалення через формування творчого  натхнення.

-Органзізація роботи викладачів та студентів при навчальному кабінеті.

13.01.2016

10-00

каб.27

каб.4

14.01.2016

10-00

каб.3

каб.4

Герасименко Я.В.

Кожекіна Т.В.

Рочняк Г.В.

Поліщук О.В.

Копитько Н.Г.

Чернишова Т.І.

Чернишова Т.І.

Копитько Н.Г.

5.

Семінар майстрів виробничого навчання:

- Основи дидактики виробничого навчання.

15.01.2016

10-00

голови випускових циклових комісій

методисти

6.

Соціально-психологічний семінар-практикум:

- Вправи з мнемотехніки.

18.01.2016

10-00

соціальний педагог

заст.з ВР

7.

Формування навчально-методичних матеріалів  з підготовки кваліфікованих робітників для роботи експертної комісії.

15.01.2015

Каб.4

зав.відділеннями,

методисти,

гол.цикл.комісій

заст.з НР

8.

Проведення І-го етапу конкурсу «Класний керівник року»

19.01.2016

Каб.21

Стожок Н.І.,

Рочняк Г.В., Лемешко Л.Ю. Стретович Н.А., Поліщук О.В., Лук»янчук О.Д., Шмегельська Ю.В., Петрушак О.М.

заст.з ВР,

методист Чернишова Т.І.

9.

Школа педагогічної майстерності:

-Робота з обдарованою молоддю та слабко встигаючими студентами.

-Методика організації самостійної роботи студентів та учнів на навчальному занятті. Форми роботи з підручником.

19.01.2016

10-00,

Каб.21

Копитько Н.Г.

Пренковська В.О.,

Лепеха Л.М.

методисти

10.

Робота експертної комісії з атестації на право освітньої діяльності з підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника.

Згідно плану Департаменту освіти КОДА

педагогічні працівники

коледжу

директор

11.

Засідання циклових комісій:

-аналіз успішності за результа-тами І-го семестру та директорських контрольних робіт з дисциплін за напрямами циклових комісій;

- розгляд плануючої документації на ІІ-й семестр

2015-2016 навчального року.

-          за планом циклової комісії.

21-22.01.

голови циклових комісій

методисти

12.

Проведення ІІ-го етапу конкурсу «Класний керівник року»

25.01.2015

учасники

конкурсу

заст.з ВР,

методист Чернишова Т.І.

13.

Робота експертної комісії з акредитації спеціальності 5.05150103 Комп»ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації.

26-28.01.

педагогічні працівники

коледжу

директор

14.

Засідання педагогічної ради:

-Мотивація до навчання – невід’ємна складова освітнього процесу. Аналіз рівня  навчальних досягнень студентів та учнів за І-й семестр 2015-2016 навчального року.

- Впровадження інноваційних технологій при викладанні дисциплін загальноосвітньої підготовки - один із факторів надання якісної освіти.

29.01.2015

10-00

Тимченко С.В.

Копитько Н.Г.

директор