В історії залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам’ятає і шанує все людство. До них належить   ім’я великого українського поета – Тараса Григоровича  Шевченка.

Книжкова виставка

Життя і творчість Тараса Григоровича Шевченка

 

Доля: Книга про Тараса Шевченка в образах та фактах / [Автор-упоряд. тексту В. Шевчук]. – К. : Дніпро, 1993. – 779 с.

Книга розповідає про життя, про людей, з якими приятелював  та зустрічався Т.Г.Шевченко, про міста, села та будинки, де він бував і жив, про буття його народу, про книги, які він видавав, бачив і читав, про документи з його іменем, про картини, про художників, котрі ілюстрували його твори.

 

Тарас Шевченко: Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях : альбом / [авт.-упоряд. В.Х. Косян, Г.П. Паламарчук, О.І. Поляничко, К.В. Чумак / автор вступ.ст. Михайло Стельмах]. – К. : Рад.школа, 1991. – 335 с.

Матеріали альбому відображають життєвий і творчий шлях великого українського поета, революціонера-демократа, мислителя, художника, розкривають його зв’язки з прогресивними діячами свого часу. В альбомі вміщено уривки з творів, листів, щоденника поета, висловлювання про нього видатних письменників, дослідників, громадських діячів.

 

Тарас Шевченко : альбом / [автор-укладач Д.В. Степовик]. – К. : Мистецтво, 1984. – 140 с.

 В альбом відібрано 134 картини, рисунки і гравюри, що відображають основні етапи творчості майстра. У вступній статті дається характеристика життєвого і творчого шляху Шевченка, його внеску в українське образотворче мистецтво.

 

Спогади про Тараса Шевченка / [упоряд. і приміт. В.С. Бородіна і М.М. Павлюка; передм. В.Є. Шубравського]. – К. : Дніпро, 1982. – 547 с. – [іл.].

До збірника спогадів про Тараса Григоровича Шевченка ввійшли мемуари його сучасників.

Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі епізоди  життя славного сина українського народу, революційного демократа, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника нової української літератури.

 

Державний музей Т.Г.Шевченка : фотокнига / [авт. – упоряд. : Л.І. Внучкова, Є.О. Середа, В.О. Судак, Г.П. Паламарчук]. – К. : Мистецтво, 1981. – 143 с. – [іл.]

Державний музей Т.Г.Шевченка привертає до себе увагу мільйонів відвідувачів з усіх країн світу. У 24-х його залах всебічно висвітлено життєвий і творчий шлях великого Кобзаря, яскраво показано вшанування пам’яті поета.

 

Дарда В.І. Переяславські дзвони : [історичний роман] / В.І. Дарда. – К. : Рад.письменник, 1990. – 415 с.

Український радянський письменник Володимир Дарда неодноразово звертався до шевченківської теми, зокрема він автор відомої повісті «Його кохана»   – про приїзд великого Кобзаря на Україну 1843 року, перебування його в Яготині, знайомство з княжною Варварою Репніною.

Роман «Переяславські дзвони» – про другий приїзд Т.Г. Шевченка на Україну в 1845 році.

 

Костенко А.І. За морями, за горами : Тарас Шевченко на Аральському морі : [худож.-докум.оповідь] / Анатоль Костенко. – К. : Рад.письменник, 1984. – 455 с. – [32 л.іл.]

Книга відомого українського радянського письменника і літературознавця присвячена життю і творчості Т.Г. Шевченка під час заслання, його участі в науковах експедиціях на Аральському морі і в горах Каратау і Актау.

Книга має дослідницький характер, зокрема в освітленні живописних робіт поета, їх датуванні. В книзі розповідається про повагу казахського народу до пам’яті українського поета.

 

Тарас Шевченко. Про мистецтво : збірник /  [упоряд., вступ. стаття і прим. І.І.Стебуна] /  Тарас Шевченко. – К. : Мистецтво, 1984. – 255 с. – (Пам’ятки естет.думки).

До збірки увійшли найважливіші матеріали творчої спадщини великого українського поета, що розкривають його естетичні ідеї, його погляди на художню творчість, її пізнавальну та суспільно-дійову роль, думки і висловлювання з приводу тих чи інших мистецьких явищ. У виданні використана поезія й проза Тараса Шевченка, його щоденник і листи, а також мемуарна література про поета.

 

Смілянська В.Л. Бібліографічна Шевченкіана (1861 – 1981) / Валерія Леонідівна Смілянська. – К. : Наукова думка, 1984. – 224 с.

У монографії на основі теоретичного осмислення принципів побудови літературознавчої біографії аналізуються основні проблеми вивчення біографії великого українського поета і художника, висвітлюються етапи дослідження цих проблем у працях дожовтневих і радянських біографів. Дослідження спирається на аналіз численних біографічних джерел (листування, документи, мемуари, газетна хроніка, літературна і мистецька спадщина Шевченка).

 

Смілянська В.Л. «Святим огненним словом…» Тарас Шевченко : поетика / Валерія Леонідівна Смілянська. – К. : Дніпро, 1990. – 290 с.

У книжці розглядаються поетична структура лірики, поем та балад Шевченка, багатоголосся його розповіді, його взаємини з героями й уявними читачами, способи побудови систем часу й простору, параметрів художнього світу.

Твори Кобзаря

 

Тарас Шевченко. Кобзар / Тарас Григорович Шевченко; [вступ.ст. О. Гончара]. – К. : Дніпро, 1981. – 613 с.

   Збірка поетичних творів Т.Г.Шевченка містить вірші, поеми, балади 1837 – 1861 рр., пройняті гострими соціальними мотивами, та ліричні поеми.

 

Тарас Шевченко. Кобзар / Тарас Григорович Шевченко; [вступ. ст. О. Гончара. Прим. Л. Кодацької]. – К. : Дніпро, 1985 – 640 с. – (Вершини світового письменства, том 50).

Збірка поетичних творів великого українського поета Т. Г. Шевченка містить вірші, поеми, балади 1837 – 1861 рр., пройняті гострими соціальними мотивами,

глибокими ліричними почуттями.

 

Тарас Шевченко. Малий Кобзар / Тарас Григорович Шевченко; [вступ. ст. Є.С. Шабліовського]. – К. : Веселка, 1979 – 384 с.

Для юного читача «Кобзар» давно став улюбленою книгою. Він навчає пізнавати життя, історію рідного краю, виховує любов до трудової людини і ненависть до її ворогів.

У «Малому Кобзарі» зібрано поезії для учнів середнього шкільного віку.

 

Тарас Шевченко. Поеми та повісті / Тарас Григорович Шевченко. – К. : Веселка, 1979 – 384 с.

До книги ввійшли вибрані твори Тараса Шевченка епічного жанру. В поемах, що охоплюють широке коло тем, яскраво виявився геній поета, його художньо-естетичне новаторство як основоположника нової української літератури. У повістях «Музикант» і «Художник», які містять багато автобіографічного матеріалу, розповідається про поневіряння талановитих молодих людей в умовах кріпаччини.

 

Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: в 6 т. / Т.Г. Шевченко. – К. : Академія наук УРСР, 1963 – . – Т.2 : Поезії. – 1963. – 631 с. – (до 150-річчя з дня народження).

До збірки увійшли поезії 1847 – 1861 років.

 

Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: в 5т. / Т.Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1978 – . – Т.2 : Поетичні твори. – 1978. – 365 с.  

До збірки увійшли поезії 1847 – 1861 років.

 

Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : У 12 т./ [редкол. : Є.П.Кирилюк (голова) та ін.] / Т.Г.Шевченко. – К. : Наук.думка, 1989  – . – Т. 3. Драматичні твори. Повісті.  [упоряд. та комент. В.П. Мовчанюка та ін.; Ред. В.Є. Шубравський]. – 1993. – 400 с.

У томі друкуються повісті «Наймичка», «Варнак», «Княгиня», «Музыкант», «Несчастный», «Капитанша», п’єса «Назар Стодоля», уривок п’єси «Никита Гайдай».

 

Шевченко Т.Г. Повести :  для серед. і старшого шк.. віку / Шевченко Т.Г.;  [передм. Є.П. Кирилюка; укл. та прим. С.М. Шаховського]. – К. : Веселка, 1984. – 359 с. – [іл. В.В. Василенко].

 

Тарас Шевченко. Повести / Т.Г. Шевченко. – К. : Міністерство культури УРСР, 1964. – 710 с.

 Повісті написані геніальним поетом під час перебування в Новопетровському укріпленні (1850 – 1857). Усі вони, як і поетичні твори письменника, мають яскраву антикріпосницьку, революційно-демократичну спрямованість. У повістях «Варнак», «Княгиня», «Несчастный», «Близнецы», «Прогулка с удовольствием и не без морали» великий Кобзар гнівно засуджує самодержавний лад. «Наймичка» і «Капитанша» – повісті про важку долю одинокої матері. Про життя талановитих людей із народу, про їх гірку долю розповідається в повістях «Музыкант» і «Художник».

З даною літературою можна познайомитися в нашій бібліотеці.