Книжкові виставки

Знайомтеся: нові надходження до бібліотеки

 

Власна справа(Основи малого бізнесу) : методичний посібник для вчителя / [Г. О. Горленко, Т. Г. Гульберт, Г. В. Думанська та ін.] ; авт. Г. О. Горленко . – [3-тє вид., переробл. і доп.]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 112 с.

Посібник написано у відповідності до програми «Власна справа (Основи малого бізнесу)» для 10-11 класів. Він містить інофрмаційний і контролюючий блок до кожного уроку з даного курсу.

Посібник адресований вчителям економіки, які викладають даний курс.

 

Власна спрва (Основи малого бізнесу) : навчальний посібник для учнів 10-11 класів. / [Г.О.Горленко, Т.Г.Гільберг, Г.В.Думанська та ін. ] ; авт. Г. О. Горленко . – [3-тє вид., переробл. і доп. ]. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 116 с.

Посібник містить розробки завдань до уроків з курсу «Власна справа», практичні роботи, опорні схеми, достатній довідковий матеріал.

Після кожної теми пропонуються завдання для перевірки знань учнів.

Посібник рекомендовано учням старших класів.

 

Культурологія: енциклопедистий словник / [М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 508 с.

Висвітлено понад півтори тисячі понять і категорій, уживаних в українській та іноземній літературі з історії культури, соціальної та культурної антропології, етнографії, етики, естетики, мистецтвознавства, релігієзнавства, філософії, соціології, психології, відомості про творчість видатних мислителів минулого і сучасності, теорії та історії культури. Представлені основні культурологічні напрями. Подано поняття, якими користуються культурологи у дослідницькій практиці, а також загальновживані терміни, що стосуються самої культури, історії світової культури, етнонаціонального розвитку України й української культури.

Для культорологів – науковців, студентів, аспірантів, викладачів, а також широкого кола читачів, котрі вивчають культурологічні дисципліни і цікавляться проблемами теорії та історії культури.

 

Знайомтеся: нові надходження

 

Палеха Ю.І.  Загальне документознавство: навчальний посібник / Ю.І.Палеха, Н.О. Леміш. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 432 с.

 Сьогодні термін «документ» стає все більш популярним, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне і багатоаспектне поняття, нерозривно повязане з поданням і використанням релевантної інформації як в часі, так і в просторі.

У навчальному посібнику викладено основні етапи розвитку документознавства, основи теорії про документ, організацію створення документів, документацію офіційного походження, видання як вид документа, ідеографічні та іконічні документи.

 

Безкровний М.Ф. Керування документацією: підручник / М.Ф.Безкровний, М.Ф.Кропивка, Ю.І.Палеха, Т.Д.Іщенко; за загальною редакцією проф.. Палехи Ю.І. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 296 с.

У підручнику висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог новітніх законів, інструкцій та стандартів, тенденцій розвитку діловодства.

Підручник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена особливостям керування документацією. Вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними, так і електронними документами.

До Дня Чорнобильської трагедії

Шановні користувачі!

 В читальній залі бібліотеки організована книжкова виставка до Дня Чорнобильської трагедії

"Чорнобиль – жива рана землі моєї"

На виставці представлені  документальні матеріали, художні твори, публіцистичні нариси.

Книжкова виставка супроводжується ілюстраціями.

 

Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье [Текст] / В.П.Антонов. – К. : О-во «Знание» УРСР, 1989.  – 112 с.

В книзі даються аналіз, оцінка та прогнози медико-біологічних наслідків Чорнобильської аварії. Розглядаються проблеми стресу, з якими мало знайомі не тільки широкі верстви населення, але і вчені та медичні працівники.

 

Бар’яхтар В.Г. Радіація. Що ми про неї знаємо? [Текст] / В.Г.Бар’яхтар, В.І.Стрижак, В.О.Поярков. – К. : Наук. думка, 1991. – 32 с. – (Серія «Чорнобиль»).

В  брошурі дано основні поняття про явище радіоактивності, вимірювання радіації, атомну енергетику як джерело радіації. Наведено дані про становище в районах, що потерпіли від аварії на ЧАЕС. Розглянуто якісну оцінку впливу чорнобильської радіації на людину.

 

Книжкова виставка до 200 річчя з дня народження Т.Г.Шевченка

В історії залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам’ятає і шанує все людство. До них належить   ім’я великого українського поета – Тараса Григоровича  Шевченка.

Книжкова виставка

Життя і творчість Тараса Григоровича Шевченка

 

Доля: Книга про Тараса Шевченка в образах та фактах / [Автор-упоряд. тексту В. Шевчук]. – К. : Дніпро, 1993. – 779 с.

Книга розповідає про життя, про людей, з якими приятелював  та зустрічався Т.Г.Шевченко, про міста, села та будинки, де він бував і жив, про буття його народу, про книги, які він видавав, бачив і читав, про документи з його іменем, про картини, про художників, котрі ілюстрували його твори.

 

Тарас Шевченко: Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях : альбом / [авт.-упоряд. В.Х. Косян, Г.П. Паламарчук, О.І. Поляничко, К.В. Чумак / автор вступ.ст. Михайло Стельмах]. – К. : Рад.школа, 1991. – 335 с.

Матеріали альбому відображають життєвий і творчий шлях великого українського поета, революціонера-демократа, мислителя, художника, розкривають його зв’язки з прогресивними діячами свого часу. В альбомі вміщено уривки з творів, листів, щоденника поета, висловлювання про нього видатних письменників, дослідників, громадських діячів.

 

Тарас Шевченко : альбом / [автор-укладач Д.В. Степовик]. – К. : Мистецтво, 1984. – 140 с.

 В альбом відібрано 134 картини, рисунки і гравюри, що відображають основні етапи творчості майстра. У вступній статті дається характеристика життєвого і творчого шляху Шевченка, його внеску в українське образотворче мистецтво.