Психологічні рекомендації класним керівникам щодо підготовки та проведення батьківських зборів

Успішність проведених зборів багато в чому залежить від того, чи зуміє класний керівник або майстер виробничого навчання справити на батьків приємне враження своїм зовнішнім виглядом, поведінкою і манерами.

 1. Продумайте про свій зовнішній вигляд, який буде характеризувати Вас як упевненого в собі ділового партнера з гарним смаком.
 2. Проявіть необхідні для позитивного іміджу педагога якості: цілеспрямованість, рішучість, гнучкість мислення і поведінки, ініціативність, уміння спілкуватися і подобатися людям.
 3. Перед початком зборів залишіть за дверима «поганий» настрій;
 4. Ретельно продумайте та занотуйте на аркуші паперу перші 2-3 пропозиції Вашої промови. Вони повинні пролунати максимально спокійно й чітко навіть на тлі Вашого цілком зрозумілого хвилювання. Правильно представтесь (якщо це перша зустріч) - коротко, але підкресливши ті сторони Вашого статусу та ролі по відношенню до студентів, що складуть основу Вашого авторитету та значущості в очах батьків.
 5. Ніколи не починайте з вибачень, навіть у тому випадку, якщо початок зустрічі затягнувся, виникли накладки та якісь непорозуміння. Можна просто констатувати, що зустріч почалась трохи не так, як планувалось. Вибачення негайно поставлять Вас у позицію «знизу» та зменшать суб'єктивну значущість вашої інформації в очах слухачів.
 6. Важливо почати розмову в тиші. Знайдіть спосіб звернути на себе увагу. Бажано це зробити нестандартно, так, щоб вибраний вами спосіб не нагадував заняття.
 7. Почніть розмову з викладу самої логіки зустрічі, її основних етапів. Обговоріть місце запитань і реплік батьків у ході зустрічі.
 8. Ніколи не починайте з негативної інформації, не забувайте «золоте правило» педагогічного аналізу: починати з позитивного, потім говорити про негативне, завершувати пропозиціями на майбутнє;
 9. Найприємніший звук для людини –  її ім’я; покладіть перед собою список з іменами і по батькові;
 10. Говорячи про дітей, вживайте слова «наші», «наш», а не «ваші», «ваш». Такий підхід ще раз нагадає батькам про те, що проблеми спільні і вирішувати їх треба у співпраці.
 11. В індивідуальній бесіді оцінюйте успіхи дітей, співвідносячи їх з їхніми потенціальними можливостями;
 12. Практикуйте лекції-виступи батьків, педагогів, юристів, медика, соціального педагога. Після виступу організовуйте обговорення проблеми «за круглим столом», практикум, обмін досвідом сімейного виховання, відповіді на наперед поставлені питання і т.д.
 13. Якщо аудиторія невелика чи слухачів небагато, краще сидіти у загальному колі або збоку від власного столу. У жодному випадку не за столом! Він блискавично оживляє в самого вчителя та його слухачів (а всі вони - колишні учні) цілком конкретні асоціації та поведінкові стереотипи).
 14. Якщо аудиторія велика, доведеться стояти. Знов-таки - поруч зі столом, час від часу трохи переміщаючись. Простір біля дошки дозволяє управляти увагою слухачів. Якщо ви кажете про дуже важливі речі, трохи висуньтесь уперед, до самих парт чи рядів стільців. При підбиванні підсумків, даючи слухачам можливість щось обміркувати й осмислити, відійдіть до дошки.
 15. Співвідносьте гучність голосу з розмірами повідомлення. Узагалі, вам знадобиться багато навичок риторики, які ви застосовуєте на уроці: повторення останніх слів, модулювання акцентів за допомогою голосу тощо. Стежте за паузами - їх треба робити.
 16. Пам'ятайте, що ви маєте справу не з гіперактивними студентами, яких страшно на дві секунди відпустити у вільне спілкування, а з дорослими людьми. Вони вміють думати. А думається найкраще в паузах.
 17. Стежте за невербальною інформацією, яку ви повільно й мимоволі транслюєте за допомогою своїх жестів, пози, міміки тощо. При хвилюванні важко керувати мімікою, і все-таки вона повинна відповідати змісту переданої інформації та змінюватись у такт із нею. Пози та жести бажано застосовувати переважно відкриті, доброзичливі: рух рук при жестикуляції - від себе, а не на себе, і багато чого іншого, що вже добре відоме сучасним педагогам.
 18. Не забудьте наприкінці розмови повернутись до її початку й підбити підсумки. І взагалі: не використовуйте ситуацію, коли батьки зібрались усі разом і нарешті Вас слухають, для того щоб видати всі емоції, усю інформацію, усі проблеми, що у Вас накопичились. Не дозволяйте собі в ході розмови відволікатись на деталі й відступати вбік. Чітко визначте тему й дотримуйтесь її.
 19. Можна дещо заінтригувати батьків на майбутнє. Нехай у них залишиться відчуття, що наступна зустріч украй важлива, і її не варто відкладати в їх же власних інтересах.
 20. Батьки мусять переконатися, що такі зустрічі мають сенс: вони проходять оперативно й закінчуються певним результатом. А для цього інформація повинна подаватись дозовано, послідовно та чітко.

Правила підготовки до зборів

 Підготовка плану зборів та доповідей.

 • Якими б не були за змістом батьківські збори, вони вимагають ретельної підготовки: їхня ефективність пропорційна якості планування заняття, продуманості сценарію виховної справи.
 • Має сенс підготувати до батьківських зборів діагностичний або статистичний матеріал, пов’язаний із вивченням окремих аспектів життя студентів.Корисність зборів для батьків полягає в отриманні особливо актуальної для них саме на цей час інформації.
 • Готуючись до батьківських зборів, класний керівник обов’язково складає план, визначає порядок денний, форму  проведення зборів. Він безпосередньо готує збори відповідно до плану (доповідь, виступи батьків; організація виставки; підготовка рішення зборів), запрошує гостей, забезпечує явку батьків. 
 • За необхідністю можна написати план-конспект зборів. Це додасть упевненості у своїх силах, дасть можливість чітко висловити думки,  продумати акценти, відповіді на найбільш вірогідні запитання.
 • У процесі підготовки власної доповіді слід пам’ятати, що вона не просто однобічна передача інформації, а ситуація зацікавленого спілкування, успіх якої досягається в результаті взаємодії з батьківським колективом. Готуючись до виступу, скористайтесь класичною схемою: чітко визначте тему, доберіть необхідний матеріал (ілюстрації, документи), складіть план у логічній послідовності, доберіть порівняння, епітети, афоризми; прочитайте декілька разів вголос,  запам’ятайте доповідь.
 • Доцільно заздалегідь домовитися з фахівцями, які допоможуть вам провести збори:  викладачами спец.дисциплін, соціальним педагогом,  медичним працівником, іншими спеціалістами (визначити з ними тематику виступів, питання, на яких слід акцентувати увагу,  регламент).
 • Залучайте до підготовки зборів батьків, даючи їм окремі завдання. Дуже важливо порадитися з батьками щодо того, які проблеми і питання їх цікавлять.

 Запрошення батьків.

 • Буде дуже добре, якщо ви передасте кожному з батьків індивідуальне запрошення,  де чітко пропишете час, місце і порядок денний зборів. Такий підхід покаже серйозність наступних зборів, їх офіційний характер, вашу зацікавленість у присутності саме тих батьків, яким адресоване запрошення. Таким чином,  ви не тільки висловите повагу до батьків, а і власну зацікавленість в їх присутності. Якщо хтось із батьків не зможе прийти на збори, він на зворотній стороні зможе вас про це повідомити, а також узгодити з вами дату та час свого приходу до коледжу.

Вимоги до кабінету.

 • Приведіть у порядок кабінет, в якому будуть проходити збори. Продумайте місце для розміщення експозиції виставки, її тематику. Також можна презентувати такі види роботи, як тематичні газети, розробки позаурочних заходів, студентські  проекти, творчі роботи, реферати. Головне – не забути про кожного студента. У вашій групі не може бути неуспішних дітей.

 Імідж класного керівника.

 • Успішність проведених зборів багато в чому залежить від того, чи зуміє класний керівник справити на батьків приємне враження своїм зовнішнім виглядом, поведінкою і манерами.
 • Продумайте свій зовнішній вигляд, який буде характеризувати вас як упевненого в собі ділового партнера з гарним смаком. Стиль одягу повинен бути коректно-діловим. Особливу увагу приділяйте таким деталям, як взуття, аксесуари. Батьківські збори не місце, де демонструють прикраси.
 • Проявіть необхідні для позитивного іміджу якості: цілеспрямованість, рішучість, гнучкість мислення і поведінки, ініціативність, уміння спілкуватися і подобатися людям.

Правила поведінки класного керівника на батьківських зборах

1. Педагогу необхідно зняти власну напругу та тривогу перед зустріччю з батьками.

2. За допомогою мови, інтонації, жестів і інших засобів дайте батькам відчути Вашу пошану та увагу до них.

3. Постарайтеся зрозуміти батьків; правильно визначити проблеми, що найбільш хвилюють їх. Переконайте їх в тому, що в коледжі і сім'ї одні проблеми, одні завдання, одні діти. 

4. Розмовляти з батьками слід спокійно і доброзичливо. Важливо, щоб батьки всіх студентів - і благополучних, і дітей групи ризику - пішли із зборів з вірою в свою дитину.

5. Результатом вашої спільної роботи на батьківських зборах повинна стати упевненість батьків в тому, що у вихованні дітей вони завжди можуть розраховувати на Вашу підтримку і допомогу інших викладачів коледжу.  

Чого ні в якому разі не можна робити на батьківських зборах:

 • не можна необґрунтовано захвалювати дітей;
 • не можна, порівнюючи дітей, хвалити одних і лаяти інших;
 • не можна дорікати батькам;
 • не варто обговорювати неявку присутніх батьків на попередні збори;
 • не потрібно  порівнювати успіхи окремих студентів;
 • не можна обіцяти батькам більше, ніж можна реально зробити для дітей;
 • не можна видавати якісь «психологічні» судження, що стосуються дитини; надавати випадкових рекомендацій;
 • не можна до з'ясування ставлення батьків до класного керівника (люблять, визнають, поважають, цінують, байдужі, терплять) висловлювати батькам  якісь педагогічні сентенції;
 • не можна зачитувати і коментувати оцінки студентів;
 • не можна вимагати обов'язкового приходу батьків на збори;
 • ні в якому разі не можна на батьківських зборах (або в приватних бесідах) повідомляти будь-яку інформацію, що стосується тієї чи іншої сім'ї або тих чи інших дітей - як присутніх, так і відсутніх на зборах;
 • не можна розпочинати будь-які збори,  без повідомлення про виконання рішень, пропозицій і вимог попередніх зборів;
 • не можна виявляти своє поважне ставлення до одних батьків і байдуже до інших;
 • не можна затягувати батьківські збори більш ніж на півгодини, точніше, вони мають тривати рівно стільки, скільки потрібно, але так, щоб батькам збори здалися важливими, запам'яталися, захотілося прийти надалі;
 • не можна протягом зборів говорити тільки класному керівнику;
 • не можна перетворювати збори у скандал, перепалку, конфлікт. Якщо хтось  із батьків веде себе поза прийнятих у суспільстві культурних норм, збори мають бути закінчені і вже потім слід думати, які заходи повинні бути вжиті для недопущення подібного;
 • не можна класному керівникові набирати авторитет за рахунок інших педагогів або адміністрації коледжу, поширюючи відомості, що обмовляють їх, не можна натякати про свою бідність і безвихідність, не можна скаржитись на колежанські порядки;
 • не можна на зборах і в приватній бесіді доносити батькам про вчинки студентів, не знаючи таємницю подій і не підозрюючи можливі наслідки їх повідомлень;
 • не можна висувати по відношенню до батьків пропозиції та поради культурного і педагогічного плану, які не відповідають реальному характеру життя самого класного керівника  и майстра виробничого навчання (пропонує не палити, читати класичну літературу, відвідувати театр, не влаштовувати вдома постійні алкогольні вечірки, тоді як сам педагог страждає саме цими недугами);
 • не варто перетворювати батьківські збори у формальний акт читання правил, інструкцій, наказів.

На батьківських зборах можна:

 • спільно з батьками влаштувати чаювання;
 • частину батьківських зборів проводити спільно зі студентами;
 • дати можливість кожному з батьків у письмовій або усній формі викласти  свою позицію з різних питань життя групи;
 • якщо нема про що говорити, якщо класний керівник чи майстер в/н не готовий до проведення зборів як важливого організаційного, координаційного та виховного дійства, то краще швидко вирішити організаційні питання і відпустити батьків;
 • на зборах добре вислухати розповіді успішних батьків  про  традиції їх сімей,  важливо з числа батьків і родичів знаходити тих фахівців, які могли б поділитися спеціальними знаннями; 
 • класний керівник обов'язково вибудовує систему управління успіхом, повідомляючи батьків про чудові кроки вперед дітей, про їхні успіхи, про їх бажання, настрої, здобутки та очікуваннях;
 • важливо проводити батьківські збори у формі  пошуків вирішення конфліктних, проблемних ситуацій.