Фізична культура – невід'ємна складова загальної і спеціальної культури особистості сучасного фахівця, що становить фундамент його фізичного, духовного благополуччя й успіху у виробничій діяльності. Вона служить якісною динамічною характеристикою рівня розвитку й реалізації можливостей  людини, забезпечує біологічний потенціал її життєдіяльності, необхідний для гармонійного розвитку, прояву соціальної активності, творчої праці.

У коледжі фізична культура представлена як найважливіший базовий  компонент формування загальної культури студентів. Найважливішими елементами   формування фізичної культури студентів стають також мотиваційна сфера особистості, широта й глибина теоретичних і методико-практичних знань, умінь і    навичок в області фізичної культури і її видів. Ціннісне відношення до фізичної культури здобувається особистістю в процесі власної активної діяльності, і ефективність даного процесу залежить від реалізації принципу єдності її фізичного, інтелектуального й морального потенціалів.

Головне завдання занять фізичної культури  – всебічний розвиток організму.  Поточні педагогічні завдання: виховання у студентів соціально значущих якостей; засвоєння оздоровчих програм із використанням різних форм фізичної культури, застосування інноваційних впроваджень  (каланетика, стрейчинг, бодіфлекс, йога, ЛФК ), формування навичок здорового способу життя.

Формування фізичної культури студентів найбільш ефективно здійснюється на основі якісного вдосконалювання освітнього процесу з дисципліни «фізична культура» і широкого використання сучасних педагогічних технологій. Оптимальна   збалансованість реалізованих напрямків навчальної програми дозволяє цілеспрямовано вирішувати поставлені завдання в області фізичної культури відповідно до Державного освітнього стандарту.

Шановні студенти, з вами працюють педагоги:

 

Шатковська Тетяна Олександрівна

Обіймає посаду — керівник фізичного виховання.

Освіта — вища,Український державний університет фізичного виховання і спорту.Кваліфікаційна категорія-спеціаліст першої категорії.

 

Журавель Людмила Олександрівна

Обіймає посаду — викладач фізичного виховання.

Освіта — вища, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка.

Кваліфікаційна категорія — спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання — викладач-методист.