Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками у своєму житті. Саме за студентства кожен стає по-справжньому дорослою людиною, сам приймає рішення, вирішує власні проблеми. І значна частина цих проблем – суто студентські проблеми, внутрішні проблеми навчального закладу.

Чекати на те, що проблеми хтось вирішить замість нас – доволі наївна думка. Саме тому необхідно об’єднуватися разом. А це і є студентське самоврядування, коли студенти спільно вирішують наболілі питання.

Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації.

Кожного дня в аудиторіях, у коридорах, у буфеті ми маємо можливість спостерігати навколо себе ряд стурбованих, заклопотаних, заспаних, збуджених і водночас веселих, життєрадісних та завжди привітних облич. Вони знаходяться у постійному пошуку... У пошуку можливостей застосування власних талантів, здібностей та амбіцій, постійно прагнуть самовизначення та самоствердження... Ви знаєте чого хочете, та, можливо, не знаєте як цього досягти?... А ми знаємо: Студентське Самоврядування – ТЕ, ЩО ТРЕБА!

Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу ВНЗ мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави.

 

Студентське самоврядування є своєрідним лакмусовим папірцем для визначення того, чи є молодь, студентство споживачем, чи активним учасником суспільного життя. Недарма в рамках програми "Tempus" (схеми співробітництва країн ЄС у сфері вищої освіти) саме студентське самоврядування визначене одним із пріоритетів для України у сфері управління університетами. Так, у країнах Західної Європи важко знайти університет, де б не діяв орган студентського самоврядування. Ця формальна вимога європейського законодавства є надзвичайно дієвою при втіленні її на практиці в коледжі. Органи студентського самоврядування у вищих навчальних закладах Європи є не просто представницькими, вони активно захищають студентські інтереси всюди, де про них йдеться. Вони виступають у ролі своєрідних посередників між адміністрацією і студентською громадою, забезпечуючи їх ефективне спілкування.

 

Дуже часто сама адміністрація вищого навчального закладу покладає на органи студентського самоврядування важливі функції. Окрім цього, органи студентського самоврядування забезпечують ефективний зв'язок між студентами коледжу та іншими навчальними закладами у галузі вищої освіти й опікуються справами всіх офіційних студентських товариств. 

Згідно з Положенням про студентське самоврядування у Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну діють наступні органи Студентського самоврядування:

  • Первинна профспілкова студентка організації  коледжу.
  • Рада гуртожитку.
  • Рада бібліотеки.
  • Навчально-виробнича комісія.
  • Комісія з питань культурно-масової роботи.
  • Комісія з питань спортивно-масової роботи.
  • Комісія з питань соціального захисту та волонтерства.
  • Комісія шефської роботи та побуту.
  • Редакційна комісія.