Циклова комісія напряму Документознавство та комп’ютерні технології створена для організації методичної, навчальної та виховної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну.

Циклова комісія спеціальних та профілюючих дисциплін сприяє формуванню особистості, інноватора, патріота України та розвитку соціально-особистісних, інструментальних, загальнонаукових і професійних компетенцій молодших спеціалістів спеціальностей  

029  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та

186 «Видавництво та поліграфія»

 Протягом 2016-2017 навчального року педагогічні працівники циклової комісії працюють над темою:

«Ефективне застосування ІКТ для формування ключових компетенцій студентів та учнів коледжу» 

Основними напрямками роботи циклової комісії є:·     

- доцільне використання можливостей засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в професійній діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання для підвищення якості освітнього процесу коледжу та формування життєвоважливих компетенцій у студентів та учнів; 

- підвищення та вдосконалення педагогічної компетентності викладачів та майстрів виробничого навчання циклової комісії шляхом впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в освітній процес; 

- удосконалення методики проведення занять різних типів із застосуванням компетентнісних завдань; 

теоретичне опанування нових технологій навчання (хмарне середовище) та активне впровадження їх у навчально-виховний процес; 

- глибоке опрацьовування тем творчо-пошукових робіт; 

- організація позаурочної роботи зі студентами та учнями: конкурси, екскурсії, олімпіади. 

 Голова циклової комісії:

 

 Петрушак Оксана Михайлівна

Обіймає посаду — викладач спеціальних дисциплін, голова циклової комісії.

Освіта – вища, Хмельницький національний університет, 2005 р., спеціальність – "Виробництво електронних засобів", кваліфікація - магістр електронних апаратів.

Кваліфікаційна категорія - спеціаліст І категорії.

Підвищення кваліфікації - стажування в Інституті  філології та масових комунікацій ВМУРоЛ «Україна», лютий 2013, інформаційні технології, комп’ютерна графіка; курси викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, ЦІППО, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» при НАПНУ, посвідчення № 143473 від 4 грудня 2015 року.

Викладає дисципліни – основи інформатики та комп’ютерна техніка, інформатика, комп’ютерна графіка, СУБД.

Е-mail: omp_7@ukr.net

Склад циклової комісії напряму

«Документознавство та комп’ютерні технології»

 Щипська Т.П.

Щипська Тетяна Петрівна

Обіймає посаду — завідувач відділенням інформаційно-комунікаційних технологій.

Освіта – вища, Київський гуманітарний інститут, 2003 р., спеціальність - "Мова та література (англійська)", кваліфікація  -  філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.

Кваліфікаційна категорія — спеціаліст вищої категорії.

Підвищення кваліфікації — КОІПОПК, травень 2012, англійська мова, посвідчення № 3209, «Формування комунікативної компетенції студентів та учнів на заняттях з англійської мови».

Викладає дисципліни – Іноземна мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова, ділова іноземна мова.

Е-mail:shchypska@ukr.net

 

Метельська Наталія Миколаївна

Обіймає посаду – завідувач лабораторії інформаційної діяльності.

Освіта – вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут», 2000 р. спеціальність - "Метрологія та вимірювальна техніка", кваліфікація - магістр з інформаційних технологій в метрології та вимірювальній техніці.

Кваліфікаційна категорія - спеціаліст ІІ категорії.

Підвищення кваліфікації - КОІПОПК, жовтень 2015.

Викладає дисципліни - організаційна техніка офісу, обчислювальна техніка та програмування, інформаційні системи та мережі.

Е-mail:Zalomska@ukr.net

 Асанов Е.Б.

Асанов Ерік Бекірович

Обіймає посаду – фахівець комп'ютерної техніки.

Освіта – вища, Політехнічний інститут ФерПІ, Фергана, 1978р., спеціальність  -  "Технологія машинобудування", кваліфікація  — інженер-механік, Інститут ІПКІР, Москва, 1986р. спеціальність – "Автоматизовані системи управління інформаційної діяльності", кваліфікація — інженер.

Кваліфікаційна категорія — спеціаліст вищої категорії.

Підвищення кваліфікації — КОІПОПК, травень 2011, інформатика.

Викладає дисципліни -  технології комп’ютерної обробки інформації.

Е-mail: aeric@ukr.net

 

Алієва Тетяна Миколаївна

Обіймає посаду — викладач спеціальних та загальноосвітніх дисциплін.

Освіта — вища, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2008 р., спеціальність — "Українська мова та література", кваліфікація вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Кваліфікаційна категорія - спеціаліст І категорії.

Викладає дисципліни — діловодство, документознавство, спеціальні системи документування, вступ до спеціальності, зарубіжна література.

Життєве кредо: “Життя – це передусім любов. Навчитися можна лише того, що любиш, і розуміти можна лише те, що любиш ” (Д. Гранін)

Е-mail:tetyana_7@ukr.net

 

Мельніченко Людмила Вікторівна

Обіймає посаду — майстер виробничого навчання.

Освіта — вища, Київський національний університет культури і мистецтв ,  2008 р., спеціальність – «Облік і аудит», кваліфікація — спеціаліст з обліку та аудиту.

Викладає дисципліни — технології.

Життєве кредо:  «Кожна дитина талановита, їй потрібно лише допомогти розкрити талант».

Е-mail: lmell@meta.ua

 

Мирончук Анна Олегівна

Обіймає посаду — викладач спеціальних дисциплін.

Освіта — вища, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" , 2010 р., спеціальність — «Інженер-технолог видавничо-поліграфічної справи», кваліфікація — інженер-технолог.

Кваліфікаційна категорія — спеціаліст.

Викладає дисципліни — обробка текстової інформації, технологія формних процесів, поліграфічні матеріали, технологія комп’ютерної обробки інформації.

Е-mail: anna_muronchyk@mail.ru

 

Клименко Юлія Василівна

Обіймає посаду — викладач спеціальних дисциплін.

Освіта — вища, Ніжинський державний педагогічний університет ім. М. Гоголя, 2001 р.Спеціальність - "Українська мова та література, зарубіжна література", кваліфікація - вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури.

Підвищення кваліфікації - Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ ВМУРоЛ "Україна".

Кваліфікаційна категорія — ІІ категорія.

Викладає дисципліни — діловодство, документознавство, спеціальні системи документування, архівознавство, стилістика української мови.

Е-mail: mahlay_u@ukr.net

 
 

Володько Марина Юріївна

Обіймає посаду — майстер виробничого навчання.

Освіта — вища, Київський національний аграрний університет, 2006 р., спеціальність — «Механізація та електрифікація с/г», кваліфікація — інженер-дослідник с/г.

Кваліфікаційна категорія — спеціаліст ІІ категорії.

Підвищення кваліфікації:

-  Національний університет «Львівська політехніка» , січень 2011 року на кафедрі «Інформатики та інформаційних технологій».

- Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації) з квітня по  жовтень  2013 року на кафедрі «Інформаційних технологій»

- Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів у вересні 2013 року ( підвищення кваліфікації викладачів інформатики).

Стажування — Національний педагогічний університет ім.. М.П. Драгоманова (Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації),  серпень 2013 року

За сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджена грамотою від Управління освіти і науки України Білоцерківської міської ради, 2012 р.

Викладає дисципліни — комп’ютерні системи та мережі, основи web – дизайну.

Е-mail: volmarisha@mail.ru

 

 Мастилко Н.Г.

 Мастилко Наталія Григорівна

 

Обіймає посаду — викладач спеціальних дисциплін.

Освіта — вища, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2010 р., спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», кваліфікація — викладач технічних дисциплін, інформаційної техніки, креслення і безпеки життєдіяльності.

Підвищення кваліфікації — Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників при Університеті менеджменту освіти Національної академії педнаук України, січень-квітень 2015 р.

Викладає дисципліни — інформатика, операційні системи та їх обслуговування, електронні таблиці, основи роботи на ПК, безпека життєдіяльності.

Е-mail: nataliya.mastylko@mail.ru

   

Кулик Катерина Анатоліївна

Обіймає посаду — майстер виробничого навчання

Освіта – вища, Київський національний університет технологій та дизайну, 2012 р., спеціальність – «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст.

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст ІІ категорії

Стажування – Інститут філології та масових комунікацій ВМУРоЛ «Україна», лютий 2013 р.

За сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджена грамотою від Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 2012 р.

Викладає дисципліни – інформаційне забезпечення управління.