Циклова комісія суспільно-гуманітарних та економічних дисциплін є важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи в Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну. Розвиваючись, удосконалюючи свою майстерність, викладачі циклової комісії шукають оптимальні методики викладу матеріалу навчальних дисциплін, які б допомогли активізувати навчання. Основними завданнями циклової комісії є :

  • організація викладачів на вдосконалення змісту навчання та виховання на засадах гуманізації, гуманітаризації та діалогізації;
  • вивчення та пропаганда передового досвіду в навчально-виховній роботі;
  • активізація самостійної роботи викладачів щодо підвищення своєї кваліфікації. 

В 2016-2017 н.р. циклова комісія працює над темою: „Удосконалення професійної і фахової майстерності викладачів з метою створення ефективних механізмів запровадження компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу як умова підвищення ефективності навчальної діяльності студентів”.

Основними напрямками науково-методичної роботи циклової комісії є:

  • оптимізація викладання суспільних та гуманітарних дисциплін відповідно до Державних стандартів в галузі освіти;
  • розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки молодших спеціалістів і чіткої організації навчально-виховного процесу;
  • впровадження в навчальний процес новітніх педагогічних технологій;
  • формування розвиненої, соціально-активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей, досягнень світової культури, сприймає ідеали гуманізму і демократії;
  • впровадження системи соціально-педагогічних заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я та загартовування організму, гармонійний розвиток функцій і фізичних можливостей молоді, формування життєво важливих рухових навичок та вмінь.

Викладачі циклової комісії здійснюють керівництво науково-пошуковою діяльністю студентської лекторської групи «Афіна».

Голова циклової комісії:

 Романюк Таїсія Іванівна

Дата народження – 13.11.1971.

Освіта – вища, в 1990 році закінчила Білоцерківське педагогічне училище, в 1996 році — Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут ім. Григорія Сковороди, спеціальність — вчитель початкових класів; в 2005 році — Київський національний економічний університет, кваліфікація — магістр з економіки підприємства.

Має педагогічну кваліфікацію – викладач вищої категорії, старший викладач.

Обіймає посаду – викладач економічних дисциплін; голова циклової комісії суспільно-гуманітарних та економічних дисциплін.

Викладає наступні предмети та дисципліни: Економічна теорія; Основи підприємницької діяльності, менеджменту та маркетингу; Економіка, планування та організація діяльності підприємства; Економіка та організація діяльності; Основи галузевої економіки та підприємництва; Основи підприємницького успіху.

Сфера наукових інтересів: «Оновлення змісту викладання економічних дисциплін на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації навчального процесу».

 

Життєве кредо: «Віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється світлом» (Ліна Костенко).

Е-mail: romanyuktaya@bigmir.net

Склад циклової комісії

суспільно-гуманітарних та економічних дисциплін:

   
Яременко Н.В.

Яременко Ніна Володимирівна

Дата народження – 4.10.1958.

Освіта – вища, в 1980 році закінчила історико-педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького за спеціальністю «Історія, суспільствознавство та методика виховної роботи»; в 2006 році захистила дисертаційне дослідження за спеціальністю –  теорія та методика професійної освіти у Вінницькому державному педагогічному університеті імені М. Коцюбинського; кандидат педагогічних наук; опублікувала більше 100 статей, методичних матеріалів та рекомендацій у фахових та періодичних педагогічних виданнях, навчально-методичній літературі.

Має педагогічну кваліфікацію – викладач вищої категорії, викладач-методист.

Обіймає посаду – викладач суспільно-гуманітарних дисциплін.

Викладає наступні предмети та дисципліни: Основи філософських знань; Соціологія; курс «Людина і світ». 

 

Сфера наукових інтересів: Організація самостійної роботи студентів у процесі викладання навчальної дисципліни «Соціологія».

Життєве кредо: «Людській досконалості немає меж».

E-mail: yaremnv@ukr.net

 

Журавель Л.О.

Журавель Людмила Олександрівна

Дата народження – 13.02.1960.

Освіта – вища,в 1981 році закінчила Чернігівський педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка за  спеціальністю «Фізичне виховання».

Має педагогічну кваліфікацію – викладач вищої категорії, викладач-методист.

Обіймає посаду – викладач фізичного виховання.

Викладає наступні предмети та дисципліни: фізичне виховання.

Сфера наукових інтересів: «Формування умінь та навичок професійно-прикладної фізичної підготовки засобами фізичної культури».

Життєве кредо: «Живе лише той, хто живе не для себе…»(Василь Симоненко)

Е-mail: mila.zhuravel@gmail.com

Янковська Леся Миколаївна 

Дата народження – 13.08.1984. 

Освіта – вища, в 2003 році закінчила Білоцерківське педагогічне училище,за спеціальністю вчитель початкових класів та англійської мови; в 2007 році — Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність - "Мова та література (англійська)", кваліфікація  -  філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури. 

Обіймає посаду – викладач іноземної мови. 

Викладає дисципліни: Іноземна мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова, ділова іноземна мова. 

Сфера наукових інтересів: «Формування  іншомовної комунікативної компетенції студентів та учнів на заняттях англійської мови».

 Життєве кредо: Учитись важко, а учить ще важче. Але не мусиш зупинятись ти. Як дітям віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти.

 Мимренко О.С.

Саганець Олена Сергіївна

Дата народження – 13.05.1987.

Освіта – у 2006 році закінчила Гуманітарно-педагогічний коледж Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, за спеціальністю – соціальний педагог; у 2008 році закінчила Академію праці та соціальних відносин Федерації профспілок України,  спеціалізація – соціально-психологічне консультування.

Обіймає посаду – соціальний педагог.

Педагогічна кваліфікація: соціальний педагог другої категорії, викладач другої категорії. 

Викладає наступні предмети та дисципліни: Етика ділового спілкування; Психологія та етика ділових стосунків; Основи психології.

Сфера наукових інтересів: Психологічний супровід учнів та студентів соціально-незахищених категорій.

Життєве кредо: «Нехай буде в мене сила змінити те, що я зможу змінити, нехай буде у мене мужність прийняти те, що я можу змінити, і ще - мудрість, щоб відрізнити одне від одного».        

Е-mail: esmadonna@mail.ru 

 Прентковська В.О.

Пренковська Валентина Олександрівна

Дата народження – 08.07.1971.                                           

Освіта – вища, 1993 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М.П.Драгоманова, спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчитель історії».    

Має педагогічну кваліфікацію – викладач першої категорії.                                                                            

Обіймає посаду – викладач суспільно-гуманітарних дисциплін.                                                                  

Викладає наступні дисципліни: Історія України, Всесвітня історія.

Сфера наукових інтересів: «Розвиток аксіологічних та комунікативних компетенцій студентів на заняттях історії».                                                                

Життєве кредо: «Якщо людина не намагається зробити більше ніж вона може, то їй ніколи не зробити все те, на що вона здатна»                                                       

E-mail:valentynaprenkovska@gmail.com 

 

 Вікторова Сніжана Олексіївна 

Дата народження – 27.01.1987.

Освіта – вища, в 2008 році закінчила Київський гуманітарний інститут, за спеціальністю «Мова та література (англійська)», кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.

Обіймає посаду – викладач іноземної мови.

Викладає дисципліни: Іноземна мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова.

Сфера наукових інтересів: Формування професійної іншомовної комунікативної компетенції у студентів на уроках англійської мови.

Життєво кредо: "Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!"

E-mail: viktorovaso@gmail.com

    Криворот Наталя Юріївна 

Дата народження – 9.04.1977.

Освіта – вища, в 1998 році закінчила Український державний університет фізичного виховання та спорту за  спеціальністю «Фізичне виховання».

Має педагогічну кваліфікацію – викладач першої категорії.

Обіймає посаду – керівник фізичного виховання.

Викладає наступні предмети та дисципліни: фізичне виховання.

Сфера наукових інтересів: Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя як один з головних аспектів фізичного виховання студентів коледжу.

Життєве кредо: «Бережіть здоровя змолоду!»

 

 

Чернишова Тамара Іванівна

Працює в коледжі – з 2015 року.

Освіта – вища; Ворошиловградський державний педагогічний  інститут  імені Т. Г. Шевченка

Викладає дисципліни: географія, біологія

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії.

Педагогічні звання – старший учитель.

Особисті здобутки:

1989 рік – Почесна грамота  Єнакієвського управління освіти за добросовісну  сумлінну працю

1996 рік – Почесна грамота Міністерства освіти України за успіхи досягнуті в справі навчання і виховання підростаючого покоління.

1998 рік – Подяка Єнакієвського управління освіти за підготовку міського конкурсу художньої самодіяльності.

2014 рік – Подяка від Творчого об’єднання «Соняшник» за високоефективну організацію та проведення у місті Міжнародної природознавчої гри «Геліантус»

Методична проблема, над якою працює:  «Активізація пізнавального інтересу студентів на заняттях з географії та біології засобами проектної діяльності»

 

Коваленко Анна Миколаївна

Дата народження – 31.05.1993

Освіта –  у 2013 р. Закінчила  Комунальний заклад «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» спеціальність – соціальний педагог:  у 2016 р. Закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичин спеціальність – соціальний педагог.

Обіймає посаду – соціальний педагог.

Педагогічна кваліфікація: соціальний педагог

Викладає наступні предмети та дисципліни: Етика ділового спілкування; Психологія ділового спілкування; Основи психології; Професійна етика.

Сфера наукових інтересів: Психологічний супровід учнів та студентів соціально-незахищених категорій.

Життєве кредо: "Справжній педагог повинен любити те, чому навчає і любити тих, кого навчає"».       

Е-mail:  annakovalenko388@gmail.com