Циклова комісія напряму «Легка промисловість» створена при швейному відділенні коледжу. До її складу входять директор коледжу, заступники директора з методичної та виховної роботи, завідувач швейного відділення, викладачі спецдисциплін та майстри виробничого навчання.

Головна мета роботи циклової комісії – це підвищення успішності студентів та поліпшення якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати виробничі завдання в умовах різних форм власності.

Основними завданнями викладачів спеціальних дисциплін є вчити студентів аргументовано, об’єктивно оцінювати досягнення, вчити використовувати різноманітні джерела інформації, систематично поповнювати знання, вміти застосовувати їх при вирішенні професійних питань, вчити студентів доводити власну громадську та світоглядну позицію.

Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:

  •  запровадження інноваційних технологій при викладанні дисциплін спецциклу;
  •  активізація науково-дослідницької, творчо-пошукової роботи;
  •  виховання національно свідомого громадянина України;
  •  поповнення матеріально-технічної бази кабінетів;
  •  формування моральних цінностей та навичок здорового способу життя;
  •  активізація індивідуальних форм навчання студентів.

 Свою роботу на 2016-2017 навчальний рік циклова комісія напряму «Легка промисловість» організувала відповідно до науково-методичної проблеми коледжу «Педагогіка партнерства і компетентністний підхід - основа для успішної самореалізації випускника коледжу - як особистості, інноватора, патріота» і обрала науково-методичну тему: «Формування  життєво важливих компетенцій при професійній підготовці для успішної самореалізації випускника».

 Серед членів циклової комісії спланована робота творчих груп за напрямами:

 -  вивчення регіонального компоненту на базі швейних підприємств регіону (технік-конструктор)

   (Поліщук О.В., Лук’янчук О.Д., Хмельницька І.В.)

-  вивчення регіонального компоненту на базі швейних підприємств регіону (технік-технолог)

   (Поштаренко Л.П., Писаренко Т.Є., Музика В.М.)

-  вивчення регіонального компоненту на базі швейних підприємств регіону (швейне обладнання)

   (Однорог Г.В., Саєнко Н.А., Дацька Л.Р., Костенко О.В., Дмитраш Г.М.)

-  вивчення регіонального компоненту на базі швейних підприємств регіону (матеріалознавство)

    (Стожок Н.І., Кухарська В.І., Медведєва Т.В.)

З метою продовження системи творчо-пошукової та дослідницької діяльності педагогів та студентів визначена наступна тема:

«Пріоритетні напрямки розвитку підприємств швейної галузі Київської обл.»

Голова циклової комісії :

Поліщук О.В.

Поліщук Оксана Володимирівна

Працює в коледжі — з 1999 року.

Освіта – вища, в 1993 році закінчила Калинівський технологічний технікум за спеціальністю Конструювання та моделювання виробів народного вжитку,  кваліфікація конструктор-модельєр; в  2009 році — Київський педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Виробничі технології. Основи виробництва Конструювання та моделювання одягу, кваліфікація магістр, викладач професійно-орієнтованих та фундаментальних дисциплін

Педагогічна кваліфікація – викладач вищої категорії.

Обіймає посаду - викладач.

Викладає предмети та дисципліни: Основи конструювання виробів – в групах молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників.

Методична проблема: Впровадження технологій розвивального навчання в світлі удосконалення змісту навчання та методики підготовки молодших спеціалістів, учнів в групах «закрійник» на основі сучасних педагогічних інновацій.

 

Склад циклової комісії напряму «Легка промисловість»

   
 Дога І.П.

Дога Ірина Пантеліївна

Працює в коледжі -  з  2006 року.

Освіта – вища, в 1978  році закінчила Білоцерківське ТУ-14, за професією "кравець легкого плаття";  в 1981 році - Вітебський індустріально-педагогічний технікум по спеціальності Швейне виробництво, кваліфікація технік-технолог, майстер виробничого навчання, закрійник 5 розряду; в 1987 році — Вітебський державний педагогічний інститут ім. Кірова по спеціальності Біологія і хімія, кваліфікація вчитель біології та хімії.

Педагогічне звання — викладач-методист.

Обіймає посаду — заступник директора з виховної роботи.

Викладає предмети: Технологія виробів – в групах кваліфікованих робітників.

 Павленко Т.М.

Миронова Тетяна Миколаївна

Працює в коледжі — з 2000 року.

Освіта – вища, в 2000 році закінчила Білоцерківське ПТУ-12, за професією "закрійник легкого одягу"; в 2005 році - ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» за спеціальністю Педагогіка вищої школи, кваліфікація магістр, викладач університетів та ВНЗ.

Педагогічна кваліфікація – викладач вищої категорії.

Обіймає посаду - заступник директора з методичної роботи.

Викладає дисципліни: Основи конструювання виробів, САПР виробів – в групах молодших спеціалістів.

Особисті здобутки:

-    Грамота Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради;

-    Почесна грамота Міністерства  освіти і науки України – 2009 р.

-    занесена на Дошку Пошани коледжу – 2011 р.

Електронна адреса:  tan-ni@mail.ru
 Писаренко Т.Є.

Писаренко Тетяна Євгенівна

Працює в коледжі -  з 1988 року.

Освіта – вища, в 1983  році закінчила Білоцерківське ТУ-3, за професією "кравець легкого жіночого та дитячого одягу"; в 1988 році — Хмельницький інститут побутового обслуговування за спеціальністюТехнологія швейних виробів, кваліфікація інженер-технолог; в 2007 році - Хмельницький національний університет за спеціальністю Швейні вироби, кваліфікація магістр швейних виробів.

Педагогічна кваліфікація — викладач-методист.

Обіймає посаду – зав. швейного відділення.

Викладає дисципліни: Економіка та організація виробництва, САПР виробів – в групах молодших спеціалістів

Особисті здобутки:

-   Грамота Управління освіти Київської області –1999 р.

-   Грамота БКСД – 2005 р.

-   занесена на Дошку Пошани коледжу – 2008 р.

-   Почесна грамота Міністерства  освіти і науки України – 2009 р.

 Дацька Л.Р.

Дацька Лариса Романівна

Працю в коледжі – з 1989 року.

Освіта – вища, в 1986 році закінчила Білоцерківське ПТУ-12, за професією "кравець верхнього одягу"; в 1989 році — Вітебський індустріально-педагогічний технікум за спеціальністю Швейне виробництво, кваліфікація технік-технолог, майстер виробничого навчання; в 2007 році — Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.  Г.Сковороди за спеціальністю Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання,  кваліфікація магістр, викладач загальнотехнічних дисциплін.

Педагогічне звання — майстер виробничого навчання  І категорії.

Обіймає посаду — майстер виробничого навчання, є головою профспілкового комітету коледжу.

Викладає предмети та дисципліни: Навчальна практика, Охорона праці – в групах молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників.

Методична проблема: Використання сучасних освітніх та виробничих технологій на заняттях з навчальної практики при підготовці молодших спеціалістів.

Особисті здобутки:

-   Подяка Київської облради — 2008 р.

 
 Дмитраш Г.М.

Дмитраш Галина Миколаївна

Працює в коледжі – з 1982 року.

Освіта – середня спеціальна, в 1982 році закінчила Вітебський індустріально-педагогічний технікум за спеціальністю Швейне виробництво, кваліфікація технік-технолог, майстер виробничого навчання.

Педагогічне звання — майстер виробничого навчання І категорії.

Обіймає посаду — майстер виробничого навчання.

Викладає предмети: Виробниче навчання – в групах кваліфікованих робітників.

Методична проблема: Використання сучасних освітніх та виробничих технологій на уроках виробничого навчання при підготовці кваліфікованих робітників.

 

 

 Костенко О.В.

Костенко Оксана Василівна

Працює в коледжі — з 1995 року.

Освіта – середня спеціальна, в 1986 році закінчила Білоцерківське ПТУ-12, за професією "кравець верхнього одягу"; в 1989 році — Вітебський індустріально-педагогічний технікум за спеціальністю Швейне виробництво, кваліфікація технік-технолог, майстер виробничого навчання.

Педагогічне звання — майстер виробничого навчання І категорії.

Обіймає посаду — майстер виробничого навчання.

Викладає предмети: Виробниче навчання – в групах кваліфікованих робітників.

Методична проблема: Активізація пізнавальної діяльності, підвищення інтересу до навчання в роботі зі слабковстигаючими учнями.

 

 

 Кухарська В.І.

Кухарська Вікторія Іванівна

Працює в коледжі — з 1991 року

Освіта – вища, в 1987 році закінчила Білоцерківське ПТУ-12, за професією "кравець чоловічого верхнього одягу"; в 1991 році - Вітебський індустріально-педагогічний технікум за спеціальністю Швейне виробництво, кваліфікація технік-технолог, майстер виробничого навчання; в 2002 році - Київський національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, за спеціальністю Педагогіка. Трудове навчання. Технологія. Креслення. Безпека життєдіяльності, кваліфікація вчитель трудового навчання, технологій, креслення і безпеки життєдіяльності.

Педагогічне звання — викладач  ІІ категорії, майстер виробничого навчання

І категорії.

Обіймає посаду — майстер виробничого навчання, є профгрупоргом серед майстрів швейного відділенн.

Викладає предмети: Виробниче навчання – в групах кваліфікованих робітників.

Методична проблема: Творчий союз студента, викладача і майстра – запорука розвитку творчої особистості.

 Лук'янчук О.Д.

Лук’янчук Оксана Дмитрівна

Працює в коледжі — з 1998 року.

Освіта – вища, в 1998 році закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю Технологія і конструювання швейних виробів, за кваліфікацією інженер-технолог.

Має педагогічну кваліфікацію – викладач І категорії.

Обіймає посаду - викладач.

Викладає предмети та дисципліни: Основи конструювання виробів, Конструювання виробів, Художнє моделювання, Основи моделювання і художнього оформлення одягу, САПР виробів – в групах молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників.

Методична проблема: Інноваційні методи навчання на уроках спецциклу.

Електронна адреса: Lukianchuk_OD@km.ru

 Медведєва Т.В.

Медведєва Тетяна Василівна

Працює в коледжі — з 1995 року.

Освіта – середня спеціальна, в 1978 році закінчила Білоцерківське ТУ-14, за професією "кравець верхнього чоловічого і жіночого одягу"; в 1988   році закінчила Республіканський заочний технологічний технікум за спеціальністю Технологія швейного виробництва, кваліфікація технік-технолог; в 1999 році - Київський індустріально-педагогічний коледж – за спеціальністю «Педагогіка», кваліфікація технік-технолог, майстер виробничого навчання.

Педагогічне звання — майстер виробничого навчання ІІ категорії.

Обіймає посаду — майстер виробничого навчання.

Викладає предмети: Виробниче навчання – в групах кваліфікованих робітників.

Методична проблема: Інноваційні технології в особистісно-орієнтованому навчанні на уроках виробничого навчання.

 
Музика В.М.

Музика Валентина Михайлівна

Працює в коледжі — з 1994 року.

Освіта – середня спеціальна, в 1989 році закінчила Білоцерківське ПТУ-12, за професією "закрійник легкого одягу"; в 1994 році - Київський технологічний технікум, за спеціальністю Швейне виробництво, кваліфікація технік — технолог.

Педагогічне звання — майстер виробничого навчання ІІ категорії.

Обіймає посаду — майстер виробничого навчання.

Викладає предмети: Виробниче навчання – в групах кваліфікованих робітників.

Методична проблема: Інноваційні технології в особистісно-орієнтованому навчанні на уроках виробничого навчання.

 

 

 Поштаренко Л.П.

Поштаренко Людмила Петрівна

Працює в коледжі — з 1986 року.

Освіта – вища, в 1984 році закінчила Білоцерківське ТУ-3, за професією "кравець чоловічого верхнього одягу 5 розряду"; в 1989 році — Вітебський індустріально-педагогічний технікум за спеціальністю Швейне виробництво, кваліфікація технік-технолог, майстер виробничого навчання; в 1995 році — Уманський державний педінститут ім. П.Тичини за спеціальністю Праця,  кваліфікація вчитель обслуговуючої праці.

Педагогічна кваліфікація – викладач вищої категорії.

Обіймає посаду - викладач.

Викладає предмети та дисципліни: Вступ до спеціальності, Технологія виробів, Технологія розкрою, Проектування процесів швейного виробництва, Основи стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції, Економіка, організація та планування виробництва – в групах молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників.

Методична проблема: Удосконалення змісту та методики підготовки молодших спеціалістів шляхом застосування сучасних інноваційних технологій навчання та модернізації матеріальної бази.

Досягнення випускників: Ліченко Ольга – працює конструктором на ПП «Р.Стайл».

 

Однорог Галина Володимирівна

Працює в коледжі — з 2008 року.

Освіта – вища, в 2006  році закінчила Білоцерківський коледж сервісу та дизайну, за професією "закрійник"; в 2008  році — Білоцерківський коледж сервісу та дизайну за спеціальністю Швейне виробництво, кваліфікація технік-технолог; в 2012 році - Хмельницький національний університет за спеціальністю Технологія швейних виробів, кваліфікація інженер-технолог.

Педагогічна кваліфікація - спеціаліст ІІ категорії.

Викладає предмети та дисципліни: Устаткування для виготовлення одягу,  Обладнання виробництва, Основи автоматизації технологічних процесів, Основи технічної механіки, Обладнання, Охорона праці в галузі і Технології – в групах молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників.

Методична проблема: Розвиток та удосконалення професійних здібностей і навичок учнів через впровадження інтерактивних методів навчання.

 

Саєнко Наталія Анатоліївна

Працює в коледжі — з 2005 року.

Освіта – вища, в 2005  році закінчила Білоцерківський коледж сервісу та дизайну, за професією "кравець"; в 2012 році — Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування, кваліфікація інженер-механік.

Обіймає посаду - майстер виробничого навчання.

Викладає предмети: Виробниче навчання – в групах кваліфікованих робітників.

Методична проблема: Вивчення та впровадження основних форм, методів та прийомів і засобів навчання на уроках виробничого навчання.

Електронна адреса: Soznaika@meta.ua

 Стожок Н.І.

Стожок Ніна Іванівна

Працює в коледжі — з 2008 року.

Освіта – вища, в 1980 році закінчила Вітебський індустріально-педагогічний технікум за спеціальністю Технологія швейного виробництва, кваліфікація технік-технолог, майстер виробничого навчання; в 1991 році — Глухівський державний педагогічний інститут ім. Сергєєва-Ценського за спеціальністю Загальноосвітні дисципліни і праця, кваліфікація вчитель трудового навчання і загально-технічних дисциплін.

Педагогічне звання – старший викладач.

Обіймає посаду - викладач.

Викладає предмети та дисципліни: Технологія виробів, Вступ до спеціальності, Основи технології виробів, Матеріалознавство – в групах молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників.

Методична проблема: Впровадження передових інформаційних технологій та удосконалення науково – методичного комплексу при підготовці  молодших спеціалістів.

Особисті здобутки:

-  Грамота Міністерства освіти і науки за розробку «Державних стандартів» — 2007р.

-  Грамота Міністерства освіти і науки за розробку «Державних стандартів» — 2008р.

 Хмельницька І.В.

Хмельницька Ірина Володимирівна

Працює в коледжі — з 1986 року.

Освіта – вища, в 1983 році закінчила Білоцерківське ТУ-3, за професією "кравець верхнього одягу"; в 1988 році — Республіканський заочний технологічний технікум за спеціальністю Технологія швейного виробництва,  кваліфікація технолог швейного виробництва; в 2003 році – Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, за спеціальністю Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання, кваліфікація вчитель трудового навчання.

Педагогічне звання — майстер виробничого навчання  І категорії.

Обіймає посаду — майстер виробничого навчанн.

Викладає предмети та дисципліни: Виробниче навчання, Навчальна практика - в групах молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників.

Методична проблема: Використання інноваційних технологій навчання  для формування мотивації студентської молоді до оволодіння обраною спеціальністю.

.