Як живе сучасна молодь? Що зараз для неї важливо? Чого вона прагне? Саме такі питання цікавлять педагогів, які мають на меті сформувати цілісну особистість майбутнього фахівця.

Молодь у наш час постала перед складним вибором. Система її ціннісного світогляду формується під впливом глобальної зміни ієрархії загальнолюдських ціннісних орієнтацій.  Після закінчення дітьми школи роль формуючого чинника у становленні життєвих орієнтирів на себе перебирають викладачі та студентський колектив вищого навчального закладу.

Оскільки загальноприйнятою серед педагогів є думка про те, що виховання на основі цінностей – це провідний шлях формування особистості, її духовного світу, то в сучасних умовах постає питання не лише про ціннісне виховання, але й про ціннісне навчання.

 З цією метою актуальним стало проведення 27 листопада для педагогічного колективу коледжу соціальним педагогом семінару-практикуму «Вплив ціннісних орієнтацій педагога на становлення особистості студента».

На даній зустрічі педагоги встановили, як на процес формування ціннісних орієнтацій студентів  у вищій  школі впливають особисті моральні цінності і нахили педагогів, тобто їх власна ціннісна орієнтація. Адже педагогічна професія відрізняється від інших тим, що вона передбачає не тільки керування, а й зміни. А керувати розвитком особистості – це велика відповідальність.

На семінарі були використані як теоретичні, так і практичні форми роботи, де педагоги, хоч і не у великій кількості, проте активно брали участь. Соціальним педагогом Оленою Сергіївною Мимренко було запропоновано ознайомитися з результати діагностування студентів І та ІІ курсу за трьома методиками. Педагоги мали змогу не лише дослідити розвиток ціннісних орієнтацій у студентів, а й практично перевірити методики на собі. Також викладачі прийняли участь у цікавих творчих вправах, які викликали у них сильні почуття. З метою закріплення даної інформації, педагоги переглянули цікаві тематичні відео та мультимедійну презентацію та отримали рекомендації «Принципи організації високопродуктивного впливу педагога- майстра» та «Способи впливу педагога на формування ціннісних орієнтацій студента»

По закінченню семінару, мети, що ставила перед собою соціальний педагог було досягнуто, присутні педагоги дійшли висновку, що  саме допомога студентам при виборі цінностей дає змогу зрозуміти їх особисту значущість, підвищити авторитет, замислитися над правильністю вибору та поведінки в будь-якій ситуації, а також зробити педагогів своїми соратниками й близькими друзями.