Робота соціального педагога пролягає не лише у тому,  аби допомогти студентам, а й в тому, щоб консультувати педагогічний колектив під час індивідуальних бесід, засідань циклових комісій,  методичного об’єднання.

11 листопада головою циклової комісії загальноосвітніх дисциплін було запрошено соціального педагога Мимренко Олену Сергіївну на планове засідання з проблеми адаптації  першокурсників.

Соціальним педагогом було охарактеризовано учнів та студентів згідно соціального діагностування, надано рекомендації та поради.

Одним  із основних завдань психології вищого навчального закладу є вивчення особливостей студентської молоді. Студентство – частина дорослого населення, яка об'єднується поняттям «молодь» і виховання якої є обов'язком педагогів. Студентська діяльність – це нова форма суспільної практики. Усі проблеми, що виникли перед старшими школярами як суто теоретичні та віддалені, стають для студентів проблемами практичними.

Психологічна адаптація студентів-першокурсників до навчального процесу у ВУЗі включає цілий ряд аспектів, за якими стоять різні зони труднощів, з якими доводиться стикатися студентам на початковому етапі навчання у вузі.

Тому навчально-виховна робота на першому курсі має проводитися з урахуванням вікових особливостей студентів, рівня їх підготовки, а також специфіки вузу або факультету. Перехід вчорашніх школярів від класно-урочної системи навчання до переважно самостійних занять нерідко відбувається досить боляче, а часто і з великими ускладненнями.

У традиційному плані адаптація студентів першого курсу розглядається як сукупність трьох аспектів, що відображають основні напрямки діяльності студентів:

 • Адаптація до умов навчальної діяльності (пристосування до нових форм викладання, контролю і засвоєння знань, до іншого режиму праці та відпочинку, самостійного способу життя тощо);
 • Адаптація до групи (включення в колектив однокурсників, засвоєння його правил, традицій);
 • Адаптація до майбутньої професії (засвоєння професійних знань, умінь і навичок, якостей).

У реальному житті ці аспекти нерозривно пов'язані між собою.

Оволодіння навичками навчання і перше ознайомлення з професією - найважливіші чинники в процесі адаптації. Як правило, студент намагається обрати таку професію, яка дозволить йому з часом застосувати, реалізувати набуті знання, здібності, буде відповідати його інтересам, психологічним особливостям. Правильно обрана професія – неодмінна умова успішної адаптації студентів молодших курсів. Адже, якщо вибір професії невдалий, тобто не відповідає ні здібностям, ні зазіханням особистості, адаптація не буде оптимальною.

Одним із найважливіших аспектів адаптації є мотиваційно-особистісний, пов'язаний з формуванням позитивних навчальних мотивів і особистісних якостей майбутнього спеціаліста.

Виділяють різні класи навчальних мотивів студентів:

 • широкі соціальні, в яких відбивається суспільна значимість навчання;
 • професійні, що відбивають значимість навчальної діяльності для оволодіння майбутньою професією;
 • пізнавальні, пов'язані із потребою в нових знаннях, їх нерідко називають позитивними, або внутрішніми мотивами, оскільки вони безпосередньо пов'язані зі змістом навчальної діяльності.

На думку багатьох авторів, ігнорування проблеми адаптації людини часто призводить до порушень поведінки, психосоматичних захворювань, неврозів. Г.Сельє у зв’язку з цим використовує поняття «загальний синдром адаптації» як комплекс реакцій на тлі стресу, що призводить до поступового виснаження резервів організму, який намагається пристосуватися до нових умов. Проте людина за умов розумної технології і стратегії власного життя здатна постійно нарощувати рівень адаптованості (Л.В.Сохань).

Основними напрямками комплексної системи організаційно-педагогічних заходів, які дозволяють класному керівнику чи майстру в/н оптимізувати роботу і швидше досягти необхідних результатів, є:

 • Проведення роботи по ознайомленню студентів з особливостями навчально-виховного процесу у коледжі, професійного орієнтування;
  Ознайомлення класного керівника чи майстра в/н з соціально-демографічними характеристиками студентів, вивчення рис характеру, рівня знань та громадської активності;
 • Вивчення формування системи міжособистісних відносин;
  Розвиток у першокурсників відсутніх організаторських умінь і навичок;
 • Надання допомоги в науковій організації праці студентів;
  Надання допомоги студентам в організації самовиховання.

Основними завданнями класного керівника на початковому етапі формування професійних інтересів є:

 • Виявлення у студентів мотивів надходження в даній навчальний заклад, ступеня розуміння специфіки і характеру одержуваної професії;
 • Визначення ступеня свідомості вибору навчального закладу та професії, діагностика даних, які можуть і повинні бути розвинені в процесі підготовки майбутніх фахівців.
 • Класному керівнику чи майстру  необхідно головну увагу приділити активному ознайомленню студентів з вимогами, що пред'являються професією до особистості фахівця.
 • Представляється також необхідним розвиток пізнавального інтересу до наукових і професійних вимог через організацію позанавчальної діяльності студентів – основної форми роботи класного керівника.

Автори багатьох досліджень показують, що у студентів є певна потреба в самоосвіті, але рівні цієї потреби різні. Завдання класного керівника та майстра в/н полягає в тому, щоб створити умови для її задоволення, сформувати спонукальні мотиви до самоосвіти у кожного студента, надати необхідну допомогу. Міра допомоги повинна бути строго визначена індивідуальними особливостями і можливостями студента.

Для інтенсифікації адаптації студентів до умов нового навчального закладу важливе значення має інтенсивність дружніх зв'язків у групі. Тому з метою стимулювання процесів мікрогрупповой диференціації необхідна організація колективних форм спільного дозвілля (виставки, театри, турпоходи і т.д.),  що містить крім усього іншого психологічні ігри і вправи, орієнтовані на створення сприятливого психологічного клімату в групі і духовний розвиток особистості.

Поради  першокурсникам щодо адаптації до навчання в коледжі

 • Не очікуйте опіки, а розраховуйте на дружню підтримку оточуючих, яка надасть Вам відчуття рівності, потрібності та незалежності.
 • Зверніться по допомогу для того, щоб вільно орієнтуватися в коледжі та гуртожитках
 • Не допускайте зайвої опіки, намагайтесь стати самостійним в обслуговуванні.
 • Прагніть виконувати посильну і цікаву роботу, але вимагайте забезпечення необхідними предметами та пристроями, підтримуйте охайність і порядок на учбовому місці.
 • Не уникайте тих, хто готовий прийти Вам на допомогу.
 • Активніше добивайтесь отримання потрібної Вам інформації та нових знань.
 • Не створюйте емоційну напругу у відносинах із одногрупниками, намагайтесь завжди бути приязним і доброзичливим.
 • Не зловживайте своїм становищем, бережіть свою людську гідність.
 • Змістовно проводьте свій вільний час із іншими студентами, набувайте хороших друзів.
 • Будьте оптимістом, вірте у свої можливості і пам'ятайте, що Ви потрібні іншим людям.