Уся виховна робота в коледжі спрямована на громадянське та патріотичне виховання, на розвиток особистості учнів та студентів. Її специфіка полягає у набутті молодим поколінням соціального досвіду, успадкуванні духовних надбань народу, розвитку любові до своєї країни, національної самосвідомості й гідності.

Виховна робота базується на положеннях та статтях Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України»; Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (зі змінами); Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації»; Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти», Статуту Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, Положення про виховну роботу в Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну.

Виховна робота передбачає розвиток та соціалізацію особистості студентів за різними напрямками, а саме:

 • соціальний захист;
 • патріотичне виховання та виховання національної самосвідомості і громадської гідності;
 • правове виховання;
 • соціально-психологічний супровід;
 • морально-етичне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • фізичне виховання та формування здорового способу життя;
 • профорієнтаційна робота;
 • організація роботи студентського самоврядування.

Усі педагоги коледжу працюють за даними напрямками вже не перший рік, їх система роботи є цілісною та ефективною.

Система виховної роботи коледжу передбачає:

 • щомісячне планування позаурочної виховної роботи в коледжі;
 • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання учнівської молоді;
 • організацію учнівського самоврядування;
 • розвиток здібностей учнів у гуртковій роботі;
 • залучення обдарованої молоді до участі у фестивалях, конкурсах, змаганнях різних рівнів;
 • співпрацю з позашкільними закладами, громадськими, культурно-просвітницькими організаціями, правоохоронними органами;
 • сімейне виховання, педагогічний всеобуч  батьків та громадськості;
 • контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво нею.

Реалізація основних принципів і цілей виховання в коледжі здійснюється відповідно до річного плану. Система виховної діяльності вміщує: творчу співпрацю педагогічного і студентського колективів, навчальні заняття,  виробничу практику та практику на підприємствах, виховні години класних керівників навчальних груп, інформаційно-просвітницькі заходи, роботу студентських лекторських груп, науково-пошукову діяльність, цілеспрямовані позаурочні виховні заходи груп, гурткову роботу в навчальному закладі та гуртожитках, грунтовне пізнання культурних традицій рідного краю, міста, України, поєднання педагогічного досвіду викладачів коледжу, громадськості, освітянських установ з родинними традиціями, проведення щорічних соціологічних та психологічних досліджень, аналіз досвіду і прогнозування тенденцій виховного процесу, співпрацю з первинною профспілковою організацією коледжу.

Багато заходів проводиться в коледжі для студентів та педагогів з метою формування  патріотичних почуттів: це і відкриті виховні заходи в актовій залі, присвячені історичним подіям в країні, і виховні години в гуртожитках  та покази тематичних документальних  фільмів, це тематичні екскурсії з відвідуванням музеїв та  історичних пам’яток міст Білої Церкви, Києва та Львова, це і лекторії, і книжкові виставки, і зустрічі з поетами, участь у конкурсах, екологічні акції, поминальна хода та  покладання квітів. Досвід патріотичного виховання студентів коледжу було надруковано у збірці «Національно-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді у вищих та професійно-технічних навчальних закладах м. Білої Церкви» (Управління освіти та наки Білоцерківської міської ради, 2015 р.)

 

Студенти займаються в творчих об’єднаннях, студіях та гуртках професійного спрямування: студентська лекторська група, студентське конструкторське бюро «Кутюр’є», художня студія «Штрих», студія візажу «Smoky eyes», поетична студія «Джерело», Народний ансамбль барабанщиць, Народний театр моди та зачіски «Діамодус», вокальний гурток, танцювальний гурток, команда КВК «Машина Zінгера», секція волейболу, секція баскетболу, секція настільного тенісу, секція гри в шахи.

 

У коледжі є актова зала на 250 місць, оформлена у патріотичному стилі, де систематично проводяться заходи морально-естетичного напрямку, направлені на розвиток духовних засад особистості.

Студенти коледжу є постійними учасниками міських регіональних та Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності, де неодноразово брали участь та ставали переможцями.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні відділення, старостату, студентського профспілкового комітету, академічної групи, ради гуртожитку, ради бібліотеки коледжу.  Роботу студентського самоврядування коледжу визнано кращою серед ВНЗ Київської області.

Соціальний захист – один з основних напрямків роботи в коледжі, адже право на соціальний захист мають всі учасники освітнього процесу.  У коледжі проводиться робота з дітьми, що потребують підвищеної уваги. Вона передбачає створення умов для їх успішної соціалізації та адаптації, формування і ствердження їх як особистостей, входження в активне громадське життя. Саме тому систематично проводяться з такими учнями та студентами індивідуальні бесіди, під час яких працівники виховної служби намагаюся  допомогти їм виразити себе, свої бажання, емоції, знайти себе як унікальну особистість.

Іногородні студенти на 100% забезпечені гуртожитком. Вся робота в гуртожитках навчального закладу базується на тому, що кожен студент чи учень – це  особистість,  треба  поважати  його  думки,  цінувати  здобутки,  зважати  на  певні недоліки.  Усі  стосунки  –  щирі,  довірливі, доброзичливі. У  гуртожитках  проводяться  заходи  – екскурсії, свята, спортивні змагання, виставки, конкурси, які висвітлюють маловідомі сторінки з історії України, життя і творчості видатних  політичних  і  громадських  діячів, митців,  поетів,  популяризують  кращі  зразки  фольклору  та  народних  традицій,  твори пісенно-музичного спадку України.

Гуртожиток коледжу посів перше місце серед гуртожитків навчальних закладів м. Білої Церкви за показниками соціально-побутових умов та організації виховної роботи. 

 

Щорічно в коледжі проводяться міські змагання з волейболу, баскетболу, до яких залучено по шість команд з вищих навчальних закладів. У спортивній залі під час змагань виступають з показовими номерами провідні спортсмени. У змаганнях протягом року беруть участь багато студентів.

Отже, можна ствердно сказати, що завдяки правильно спланованій змістовній та цікавій для студентів виховній роботі  та організованому соціальному захисту, активній роботі органів самоврядування та педагогічних працівників, у коледжі створена сприятлива атмосфера для професійного становлення майбутніх фахівців та є всі необхідні умови для повноцінного морально-духовного їх розвитку.