Положення про методичне об'єднання класних керівників

1.Основні завдання методичного об’єднання класних керівників:

- Підвищення теоретичного науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки.

- Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації студентів, учнів.

- Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знання щодо сучасних форм і методів робот.

- Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів.

- Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи класних керівників.

- Сприяння створення й розвитку системи виховної роботи класних колективів.

2.Функції методичного об'єднання класних керівників:

Методичне об’єднання класних керівників:

- Організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності класних колективів.

- Координує виховну діяльність класних колективів та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі.

- Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації студентів, учнів.

- Організовує вивчення та застосування класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.

- Здійснює обговорювання соціально-педагогічних програм класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду роботи класних керівників, матеріалів атестації класних керівників.

- Оцінює роботу членів об’єднання, подає адміністрації школи пропозиції щодо заохочення найкращих класних керівників.

3.Методичне об'єднання класних керівників веде таку документацію:

- список членів методичного об'єднання;

- річний план роботи методичного об'єднання;

- протоколи засідань;

- інструктивно-методичні документи стосовно виховної роботи класних керівників у групах.

4. Функціональні обов'язки керівника методичного об'єднання класних керівників:

Відповідає:

- за планування, підготовку та ведення діяльності методичного об'єднання;

- за своєчасне складання документації та звітності про роботу об'єднання.

Організує:

- взаємодію класних керівників-членів методичного об'єднання між собою та іншими підрозділами коледжу:

- відкриті заходи, семінари, конференції, засідання методичного об'єднання;

- вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

- консультації по питаннях виховної роботи класних керівників;

- планування, організація та аналіз виховних заходів в студентських групах.

Координує:

- планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів класних колективів.

Сприяє:

- створенню та розвитку системи виховної роботи класних колективів.

Керує:

- діяльністю творчих груп класних керівників.