СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

Соціальний педагог Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну спрямовує свою діяльність керуючись Конституцією України, Національною програмою «Діти України», постановою Кабінету Міністрів України №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (зі зміни від 12.12.2017, підстава - 921-2017-п, Законом України «Про освіту», Конвенцією про права студентів, схваленою генеральною асамблеєю ООН, а також чинним законодавством України.

Напрямки роботи:

 • здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки;
 • супровід соціально-незахищених категорій студентів: дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами, вимушених переселенців, тих, чиї батьки є учасниками АТО;
 • сприяння соціальній адаптації дітей до умов навчання в коледжі;
 • забезпечення безпечного освітнього середовища в закладі;
 • протидія булінгу (цькуванню), мобінгу, насильству в освітньому середовищі;
 • сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей, їх успішній соціалізації;
 • соціально-педагогічна допомога класним керівникам, майстрам в/н, вихователям з питань виховання студентів;
 • консультативна допомога  підліткам, групам соціального ризику, дітям, які потребують піклування;
 • здійснення освітньо-виховної роботи спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку студентів;
 • створення умов для формування мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • соціально-педагогічна просвіта та підтримка педагога;
 • формування національної свідомості, виховання почуття патріотизму;
 • становлення виховної роботи коледжу.

Соціально-психологічна служба коледжу взаємодіє з державними, громадськими та науковими організаціями: Академією неперервної освіти, ССН, КССН, ССД, ЦТДЮК, Інститутом ПТО НАПНУ та ін.