Тренінг зі створення електронних освітніх курсів

Освітній процес у закладах освіти має відповідати національним та Європейським стандартам якості, забезпечуючи ініціативне здобуття професійних знань і вмінь, що, у свою чергу, потребує вдосконалення й оновлення форм і методів, а також засобів навчання в сучасних умовах розвитку суспільства. Зважаючи на це, значного поширення у теперішній час набувають електронні освітні ресурси (ЕОР). Впровадження сучасних ЕОР …

Тренінг зі створення електронних освітніх курсів Докладніше »