Розклад екзаменів

Розклад екзаменів

 для вступників на здобуття освітньо-професійного ступеня

фахового молодшого бакалавра у 2021 році