Концепція Навчально - практичного центру технологій та дизайну

Головне завдання Навчально - практичного центру технологій та дизайну за напрямом швейного виробництва - модернізація освітньої діяльності, реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки здобувачів освіти коледжу, сприяння підвищенню кваліфікаційного рівня, перепідготовка незайнятого населення,  а також співпраця з  швейними підприємствами регіону для інформування учасників освітнього процесу щодо новітніх виробничих технологій та їх впровадження.

  • Впровадження у освітній процес новітніх виробничих технологій, найсучасніших досягнень із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення взаємодії зв'язку із соціальними партнерами та іншими професійно-технічними навчальними закладами швейного напряму.
  • Вдосконалення та оновлення комплексного науково-методичного забезпечення освітнього процесу, організація виробничого навчання учнів з метою освоєння новітніх швейних технологій і матеріалів з врахуванням Державних стандартів підготовки фахівців для швейного виробництва.
  • Вдосконалення співпраці із соціальними партнерами шляхом використання високотехнологічного сучасного виробництва та врахування запиту роботодавців, для забезпечення мобільними і конкурентоспроможними випускниками швейної галузі регіону. Безперервна взаємодія із центрами зайнятості, навчальними закладами швейного напряму, державними і громадськими організаціями, щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу. Укладання із роботодавцями двосторонніх договорів про підготовку фахівців та надання робочих місць для проходження виробничого навчання та виробничої практики.
  • Використання в технологічному процесі швейного виробництва інформаційно-комунікаційних технологій.
  • Вдосконалення організації професійно-практичної підготовки здобувачів освіти з метою освоєння новітніх швейних технологій, обладнання і матеріалів;
  • Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження .
  • Моніторинг ринку праці, пропозицій соціальних партнерів щодо вдосконалення освітніх програм із предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, спрямованих на вивчення новітніх технологій та врахування регіонального компоненту, а також подальшого працевлаштування випускників коледжу.
  • Впровадження елементів дуальної форми навчання у підготовці кваліфікованих кадрів та внесення відповідних змін до організації освітнього процесу.
  • Організація освітніх послуг з модульного навчання дорослих, надання швейних послуг для населення.