Положення

  Положення про організацію освітнього процесу

 Положення про педагогічну раду Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну

  Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну

  Положення про організацію дистанційного та змішаного навчання 

  Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну

  Положення про навчально-методичний кабінет

  Положення про циклову комісію Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну

  Положення про класного керівника Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну

  Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторинг та зміни до  освітньо-професійних програм у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну

  Положення про рейтингову оцінку діяльності педагогічних працівників Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну

  Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів освіти Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну

  Положення про проведення практик здобувачів фахової передвищої освіти Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну

  Положення про атестацію здобувачів освіти у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну

  Положення про організацію самостійної роботи здобувачів освіти у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну

  Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення