Історія коледжу

Історія становлення навчального закладу розпочалась 15 серпня 1959 року з моменту заснування Білоцерківської вечірньої профтехшколи Київського обласного управління промислової кооперації.

Першим директором була Островська Юзя Давидівна

У листопаді 1960 року училище було переведено до Київського Міжобласного Управління профтехосвіти зі 170 учнями і отримало назву ПТУ-18. Розташовувалося училище в чотирьох пристосованих корпусах (по вул. Першотравнева, М’ясна, Гординського та Шевченка).

У 1972 році було збудовано новий навчальний корпус, у якому було передбачено 600 учнівських місць: суспільно-побутовий зі спортивним та актовим залами, їдальнею та гуртожитком.

Протягом 25 років директором училища була Людмила Михайлівна Білорусець.

У статусі профтехучилища та Вищого профтехучилища з підготовки кваліфікованих робітників заклад діяв до 2004 року. Наказом Міністерства освіти і науки України № 907 від 02.12.2004 р. Вище професійне училище було реорганізовано в Білоцерківський коледж сервісу та дизайну.

З 1995 року колектив очолює Алла Олегівна Степура – Заслужений працівник освіти України, Відмінник служби побуту України, викладач-методист, член «Золотого фонду» м. Біла Церква, обиралась депутатом Міської ради (2002-2006 рік), переможець конкурсу «Кращий керівник закладу освіти Київської області» (1999 р.)., голова ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Київської області, член експертної ради професійної освіти ДАК, автор двох підручників, виданих під грифом Міністерства освіти і науки України.

Коледж активно співпрацює з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації: Київським національним університетом технологій та дизайну, Хмельницьким національним університетом, Київським національним університетом культури та мистецтв, Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна», Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут».

Завдяки атмосфері пошуку, розвитку, яка склалася в колективі, у 2001-2003 роках навчальний заклад брав участь у Міжнародному проекті Європейського Фонду Освіти «Підприємництво в освіті і навчанні».

З 2007 року Білоцерківський коледж сервісу та дизайну є обласним базовим навчальним закладом серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Київської області.

Сьогодні Білоцерківський коледж сервісу та дизайну – це сучасний провідний навчальний заклад Київського регіону. На 3-х відділеннях – швейному, перукарському та інформаційно-комунікаційних технологій – щороку навчається близько 600 студентів денної форми навчання.

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста зі спеціальностей: «Моделювання та конструювання промислових виробів», «Швейне виробництво», «Перукарське мистецтво та декоративна косметика», «Діловодство», «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»; за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника з професій: «Кравець», «Закрійник», «Перукар (перукар-модельєр)», «Секретар керівника (організації, підприємства, установи); оператор комп’ютерного набору».

За історію свого існування навчальний заклад підготував біля 20 тисяч фахівців  для легкої промисловості та сфери послуг.

На сьогодні в коледжі сформувалися певні критерії педагогічної компетентності: навчати можуть лише педагоги  з високим рівнем знань і професійної майстерності, які здатні запалити серця молодих людей до знань, до праці, до власної відповідальності за своє майбутнє.

З метою формування позитивної мотивації до навчання педагоги коледжу активно впроваджують інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології. Вже накопичено чималий досвід з використання інтерактивних  методик та прикладних програм у навчальному процесі, створення інформаційної бази для самостійної роботи студентів, у тому числі в електронному варіанті.

За останні чотири роки викладачами підготовлено понад 100 навчальних підручників, посібників, курсів лекцій, методичних рекомендацій до роботи над курсовими та дипломними проектами,  для самостійної роботи студентів, комплексних тестових завдань.

Два підручники, авторами яких є викладачі коледжу (В.О.Кучер, А.О.Степура «Обладнання швейного виробництва», В.Г.Литвин, А.О.Степура «Конструювання швейних виробів»), видані з грифом Міністерства освіти і науки України.

П’ять циклових комісій за напрямами «Легка промисловість», «Перукарське мистецтво», «Документознавство та комп’ютерні технології», «Суспільно-гуманітарні та економічні дисципліни», «Дисциплін курсу загальноосвітньої підготовки» та методичне об’єднання класних керівників є стержневою ланкою в організації навчально-методичної роботи в коледжі.

Створення інтелектуального, творчого, висококультурного середовища в коледжі є одним із провідних напрямів у роботі педагогічного колективу.

Методичний кабінет є одним із основних у роботі коледжу. Тут зосереджені державні стандарти та нормативні положення організації навчально-виховного процесу, підготовлені тематичні рекомендації з питань педагогіки та психології,  створено електронний банк  навчально-методичних комплексів усіх дисциплін, вказані адреси перспективного досвіду педагогів коледжу тощо. Принцип роботи кабінету в динаміці фахових стосунків, обміні інформацією, в наданні оперативної і системної допомоги педагогам, вирішенні завдань підвищення якості освіти.

У коледжі працює 65 штатних педагогів: 4 кандидати наук, 35% – викладачі вищої категорії, з них 45% мають педагогічні звання, 58% майстрів виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання І (ІІ) категорії».

Поширення досвіду педагогів коледжу реалізується через участь в освітніх та професійних виставках, конференціях, семінарах, через друк науково-методичних матеріалів у періодичних педагогічних та професійних виданнях.

Формування та зростання професійної майстерності майбутніх випускників відбувається з використанням новітніх педагогічних технологій, мультимедійного обладнання, а також комп’ютеризованих систем навчання, зокрема сучасних систем автоматизованого проектування одягу «Конструктор» та «Технолог».

Студенти коледжу беруть активну участь у різноманітних конкурсах фахової майстерності та є неодноразовими переможцями та призерами місцевих, регіональних та Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності і художньої самодіяльності.

Після завершення навчання студенти коледжу не лише отримують спеціальності, що користуються попитом на ринку праці, але й мають можливість обіймати керівні посади на підприємствах міста та регіону.

Професійна компетентність, ініціативність та наполеглива праця педагогічного колективу спрямовані на утримання високого рейтингу навчального закладу в регіоні.

Підготовка  випускників, які зможуть успішно влитися у виробничі відносини, у яких створена інтелектуальна основа для самореалізації особистості, є головними пріоритетами в діяльності педагогічного колективу коледжу. Завдяки професійній компетентності, ініціативності та добросовісної праці працівників, навчальний заклад завжди має високий рейтинг та визнання.