Діяльність бібліотеки коледжу регламентується законами України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Про освіту», інструктивно-нормативними документами, що регламентують діяльність бібліотеки, Положенням про бібліотеку  навчального закладу  та Статутом коледжу.

Бібліотека коледжу, як навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ навчального закладу своїми головними завданнями ставить:

  • забезпечення необхідною літературою навчально-виховного процесу в коледжі,
  • повноцінне і якісне обслуговування викладачів і студентів,
  • оперативне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів на основі широкого доступу до бібліотечних фондів та світових інформаційних ресурсів.

Виконувати ці завдання допомагають фонд, який налічує більше 30 000 примірників книг, диски з навчальними посібниками, періодичні видання та необмежений доступ до мережі Інтернет.

Wi-Fi зона, яка існує в нашій бібліотеці, дозволяє виходити в мережу Інтернет багатьом користувачам одночасно. Комплектування фонду  проводиться відповідно до профілю навчального закладу, перевага у комплектуванні бібліотеки коледжу надається навчальним виданням – підручникам, посібникам, спеціальній та довідковій літературі, особливої уваги потребують книги для нововведених спеціальностей.

Обслуговування користувачів регламентується "Правилами користування бібліотекою», затвердженими директором  коледжу.

Однією з найпоширеніших форм пропаганди бібліотечного фонду є книжкові виставки, присвячені важливим історичним подіям та календарним святам.

Одним з важливих напрямків діяльності бібліотеки стало застосування комп'ютерних технологій, які автоматизують і підвищують ефективність інформаційної, довідкової, бібліотечної роботи в цілому.

На даний час в бібліотеці маємо ксерокс та шість комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет. 

 

Концентрація комп’ютерної  техніки в бібліотеці дає змогу демонструвати користувачам різні види передачі навчальної, пізнавальної та соціальної інформації, крім того забезпечує умови для самостійного оволодіння нею, що в цілому відповідає генеральній функції бібліотеки – інформаційного забезпечення та інформаційного виховання творчо обдарованої особистості, підвищує відсоток якісної підготовки, робить відкритим доступ практично до будь-якої інформації.

Електронні версії   текстів підручників та навчально-методичних посібників з дисциплін – це початок формування бібліотеки нового типу, бібліотеки майбутнього. У роботі нашої бібліотеки широко використовуються посібники, методичні вказівки до написання курсових робіт та дипломних проектів, самостійних робіт, словники, укладені викладачами коледжу.

Велика увага приділяється популяризації літератури з виховання патріотичних рис особистості, формування активної громадянської позиції, осмисленні молоддю нашої історії, культури, народних звичаїв і традицій.

Спільно з радою бібліотеки та вихователями   бібліотекар проводить   літературні та музичні вечори, диспути, ігри,   виховні години, години поезії, історико-літературні години. Бібліотекар допомагає викладачу «відкрити» студента засобами бібліотечної роботи, а викладачам – у підвищенні їхньої педагогічної майстерності, знайомить з передовим досвідом, допомагає студенту повірити у свої власні сили, якості та здібності. 

Презентація бібліотеки