Публікації майстрів та викладачів коледжу

Методична література та навчальні матеріали викладачів коледжу

Брунько А.В. Економіка. Задачі з економіки. Практичні роботи.

Брунько А.В. Правознавство. Юридичні задачі. Термінологічний словник. Тестові завдання з дисципліни «Правознавство», «Основи правознавства»

Брунько А.В. Трудове законодавство. Юридичні задачі. Тести. Лекції з дисципліни «Трудове законодавство»

Брунько А.В. Менеджмент. Маркетинг. Ділові ігри. Термінологічний словник. Практичні завдання за темами з навчальної дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»

Дацька Л.Р.   Основи охорони праці. Курс лекцій. Тести. Відеоматеріали до тем навчальної дисципліни «Основи охорони праці».

Дубченко Л.Г. Українська мова за професійним спрямуванням. Посібник «Комплекс завдань для підсумкової контрольної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Дубченко Л.Г. Українська мова за професійним спрямуванням. Короткий словник найуживаніших термінів швейної галузі

Дубченко Л.Г. Українська мова за професійним спрямуванням. Збірник «Система вправ з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Дубченко Л.Г. Українська мова за професійним спрямуванням. Посібник «Методичні рекомендації до самостійних робіт з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Журавель Л.О.  Методичний посібник: « Теорія і методика навчання спортивним іграм: волейболу, баскетболу»

Журавель Л.О.  Методичний посібник «Танцювальна аеробіка як засіб гармонійного виховання особистості»

Клименко Ю.В.  Діловодство. Курс лекцій з діловодства

Клименко Ю.В. Стилістика ділового мовлення та редагування службової документації. Курс лекцій 

Клименко Ю.В. Технологічна практика. Методичні рекомендації до написання звіту з технологічної практики

Лемешко Л.Ю. Живопис. Навчально-методичний посібник  для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

Лемешко Л.Ю.  Живопис. Курс лекцій до навчальної дисципліни «Живопис»

Лемешко Л.Ю.  Кольорознавство. Навчально - методичний посібник для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

Головіна Л.М. Системи управління базами даних (СУБД).  Довідник (Лекційний матеріал)

Головіна  Л.М. Системи табличної обробки даних. Довідник (Лекційний матеріал)

Метельська Н.М. Інформаційні системи та мережі. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи та мережі»

Метельська Н.М. Обчислювальна техніка і програмування. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка і програмування   

Метельська Н.М. Інформаційні системи та мережі. Електронний каталог  літератури з дисципліни «Інформаційні системи та мережі»

Метельська Н.М. Обчислювальна техніка та програмування. Каталог літератури та методичні рекомендації з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування»

Метельська Н.М. Офісна техніка. Електронний підручник «Офісна техніка»

Поліщук О.В. Основи конструювання виробів. Курс лекційз дисципліни  «Основи конструювання виробів»

Поліщук О.В. Художнє моделювання виробів. Курс лекцій з дисципліни  «Художнє моделювання виробів»

Поштаренко Л.П. Основи стандартизації. Курс лекцій до навчальної дисципліни «Основи стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції»

Поштаренко Л.П. Проектування процесів швейного виробництва. Курс лекцій з навчальної дисципліни  «Проектування процесів швейного виробництва»

Пренковська В.О. Людина і світ. Підсумковий контроль з курсу «Людина і світ»

Пренковська В.О. Матеріали творчо-пошукових робіт міської студентсько-учнівської конференції "Підприємництво в Україні: становлення та сучасні тенденції розвитку"

Урюпіна М.В. Декоративна косметика та грим. Курс лекцій до навчальної дисципліни

Шмегельська Ю.В. Основи композиції. Тестові завдання до тем.

Шмегельська Ю.В., Федоряка Ю.М. Ілюстративний навчальний посібник для самостійної роботи «Нариси з історії розвитку зачіски»

Юрчинська О.М. Матеріалознавство. Навчально-методичний посібник «Волосся.  Що? Як? Коли?» 

Юрчинська О.М. Матеріалознавство. Довідник-помічник «Сучасні дезинфікуючі засоби»

Юрчинська О.М. Короткий косметологічний словник

Яременко Н.В. Основи філософських знань. Курс лекцій. Презентації . Тести.

Яременко Н.В. Соціологія. Курс лекцій. Тести. Презентації

Яременко Н.В. Соціологія. Методичні вказівки. Соціологічний словник. Посібник «Вивчаємо соціологію». Відеотека