Організація і зміст фізичного виховання в Белоцерківському коледжі сервісу та дизайну регламентується Законами України "Про освіту ”, "Про загальну середню освіту ”, "Про професійно-технічну освіту ”, "Про фізичну культуру і спорт ”, листами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими та іншими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства України у справах молоді та спорту щодо фізичного виховання дітей та учнівської молоді

Фізична культура – невід'ємна складова загальної і спеціальної культури особистості сучасного фахівця, що становить фундамент його фізичного, духовного благополуччя й успіху у виробничій діяльності. Вона служить якісною динамічною характеристикою рівня розвитку й реалізації можливостей  людини, забезпечує біологічний потенціал її життєдіяльності, необхідний для гармонійного розвитку, прояву соціальної активності, творчої праці.

У коледжі фізична культура представлена як найважливіший базовий  компонент формування загальної культури студентів. Найважливішими елементами   формування фізичної культури студентів стають також мотиваційна сфера особистості, широта й глибина теоретичних і методико-практичних знань, умінь і    навичок в області фізичної культури і її видів. Ціннісне відношення до фізичної культури здобувається особистістю в процесі власної активної діяльності, і ефективність даного процесу залежить від реалізації принципу єдності її фізичного, інтелектуального й морального потенціалів.

Головне завдання занять фізичної культури  – всебічний розвиток організму.  Поточні педагогічні завдання: виховання у студентів соціально значущих якостей; засвоєння оздоровчих програм із використанням різних форм фізичної культури, застосування інноваційних впроваджень  (каланетика, стрейчинг, бодіфлекс, йога, ЛФК ), формування навичок здорового способу життя.

Предмет «Фізичне виховання» в коледжі  викладають фахівці з фізичного виховання:

Шановні студенти, з вами працюють педагоги:

 

Шатковська Тетяна Олександрівна

Обіймає посаду — керівник фізичного виховання.

Освіта — вища, Український державний університет фізичного виховання і спорту.

Кваліфікаційна категорія - спеціаліст першої категорії.

 

Журавель Людмила Олександрівна

Обіймає посаду — викладач фізичного виховання.

Освіта — вища, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка.

Кваліфікаційна категорія — спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання — викладач-методист.

 Організаційна діяльність спрямована на вдосконалення фізкультурно-масової, навчально-спортивної роботи, зміцнення здоров’я, формування навичок здорового способу життя, професійної діяльності та складається з:

 - обов’язкового компоненту (урок або заняття, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня);

 - позаурочного компоненту (заняття у гуртках спортивного спрямування, самостійні заняттям спортом, участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах).

Крім занять з фізичного виховання в навчальному закладі діє система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи. Ця система передбачає ряд заходів, які проводяться з метою пропаганди і широкого використання засобів фізичної культури та спорту. Фізкультурно-оздоровча робота серед учнів  та студентів коледжу  має на меті створення умов для збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я учнівської молоді.

Фізкультурно - оздоровча робота

Участь у спортивних святах:

 

 

Відвідування спортивних комплексів та проведення спортивних змагань

 

Проведення занять в інноваційній формі

 

 

 

В коледжі з метою пропаганди здорового способу життя та залучення учнів до занять спортом  оформлені стенди на яких розміщені:

- фотоматеріали спортивних змагань, спортивно – масових заходів;

- спортивні досягнення;

- спортивна інформація;

- положення про Спартакіаду;

- тематичні розділи про види спорту;

- фото кращих спортсменів коледжу.

І це не межа! Ми ставимо нові завдання та цілі, ми вміємо робити з недосвідчених новачків чемпіонів.