Патріотичне виховання

Патріотичне виховання - це сфера духовного

життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить,

до чого прагне, що любить і ненавидить

людина, яка формується 

(В.О. Сухомлинський)

Патріотичне виховання – це планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до Батьківщини.

Таке виховання включає розвиток любові до своєї країни, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій; відповідальність за природу; потребу зробити свій внесок у долю Батьківщини; інтерес до міжнаціонального спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, її народу.

Патріотичне виховання є складовою частиною загального виховного процесу коледжу, являє собою систематичну і цілеспрямовану взаємодію педагогів зі студентами з метою формування у вихованців високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків.

Патріотичне виховання включає у себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, володіє  високим рівнем комплексності, тобто охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує усі сторони життя: соціально-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, історію, державу, право.

Кожна молода людина є активним учасником розбудови громадянського суспільства, відіграє в ньому важливу роль та несе відповідальність у процесах прийняття рішень на всіх рівнях, які впливають на їх життя, а держава забезпечує доступ молоді до відповідних та необхідних програм та послуг незалежно від статі, географічного положення, соціального, культурного, економічного чинників.

На сьогодні перед працівниками коледжу стоїть завдання – виховання у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян.

Без почуття патріотизму, як своєрідного кодексу моральних принципів, історичної пам’яті та ідейно світоглядних принципів, що передбачають всезагальну відданість окремій історичній спільноті, важко уявити процес формування системи, здатної  забезпечити  свободу, рівність та громадянську гідність.

Без любові до своєї Батьківщини, без утвердження патріотичної свідомості, ідеї нації як політичної спільноти, об’єднаної історичною долею, державною мовою, без визнання гідності людини й цінності людської особистості як ключового елемента права, без продукування та культивування ціннісних орієнтацій, годі сподіватися на динамічну трансформацію української патріотичної молоді в суспільстві.

Виходячи з цього, основна ідея даного виховання в Білоцерківському коледжі дизайну та сервісу полягає у мотивації громадської активності молодого покоління, що є запорукою небайдужості як сьогоднішнього, так і прийдешніх поколінь громадян.

Найкращою мотивацією до безкорисної суспільної праці є почуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до творення її сьогодення та майбутнього. Саме тому патріотичне виховання молоді є одним з найголовніших виховних напрямків в коледжі. 

 Загальнонаціональна хвилина мовчання

 Челендж «Україна до перемоги»

  План виховних заходів у Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну до вшанування героїв Крут у 2020-2021 н.р.

  Лепбук «Обирай Українську» (рекламний проєкт - до Дня української писемності та мови)

  Сценарій патріотичного заходу «У їхніх серцях жила Україна»

  35-ті роковини Чорнобильської катастрофи

Ми за єдину Україну