Практичний психолог

Побережець Олена Миколаївна


О с в і т а: 

 Хореографія (1999-2003), Київське обласне училище культури та мистецтва

 Соціальна  педагогіка. (2004 - 2007), Київський університет  імені Б.Грінченка 

Д о с в і д р о б о т и:

 Центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання «Дивосвіт» відділу у справах сім`ї та молоді Білоцерківської міської ради (2003-2016)

 Директор Рокитнянського селищного будинку культури (2016-2021)

У своїй діяльності керуюся:

  • Положенням про психологічну службу в системі освіти України;

  • Етичним кодексом практичного психолога;

  • Конституцією України;

  • Законом України «Про освіту»

  • Декларацією прав людини;

  • Конвенцією ООН про права дитини;

  • Чинним законодавством України;

  • Положенням про психологічний кабінет.

Основні завдання практичного психолога коледжу:

  • збереження і зміцнення психологічного  благополуччя учасників освітнього процесу;
  • забезпечення індивідуального підходу до кожного здобувача освіти та організація психологічної підтримки.

Провідні напрямки роботи практичного психолога Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну: 

 Психологічна профілактика

попередження виникнення явищ дезадаптації учасників освітнього процесу, розробка конкретних рекомендацій педагогічним працівникам, батькам (законним представникам) в питаннях виховання, навчання і розвитку;

 Психологічна діагностика

поглиблене психологічне вивчення здобувачів освіти протягом усього періоду навчання, визначення індивідуальних особливостей і схильностей особистості, її потенційних можливостей у процесі навчання і виховання. А також виявлення причин і механізмів порушень у навчанні, розвитку та соціальній адаптації;

 Психологічна корекція

система заходів, спрямованих на виправлення недоліків психологічного розвитку чи поведінки людини з допомогою спеціальних заходів психологічного впливу.

 Консультативна діяльність   

надання допомоги здобувачам освіти, їх батькам (законним представникам), педагогічним працівникам та іншим учасникам освітнього процесу в питаннях розвитку, виховання і навчання за допомогою психологічного консультування. Складання психолого-педагогічної характеристики дитини, яка розкриває розвиток всіх сфер і психічних процесів.