Віртуальна екскурсія до Лондона (з використанням VR-окулярів)

Сучасна освіта характеризується широким впровадженням цифрових новітніх технологій. Необхідність цих процесів обумовлена загальносвітовими тенденціями та здійсненням цифрової трансформації усіх галузей суспільного життя в Україні, актуалізованої на законодавчому рівні. Тому запровадження нових форм, методів і засобів, в основі яких лежать інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, є безсумнівно актуальним.
25 квітня 2024 року, в рамках проведення Днів науки і творчості в Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну, здобувачі освіти ІІІ курсу спеціальності «Моделювання та конструювання промислових виробів» від керівництвом викладача іноземної мови Юлії Линової поринули у віртуальну екскурсію Лондоном за допомогою VR-окулярів та пройшли вікторину для закріплення знань на платформі «Wordwall».
Практична мета заходу спрямована на вивчення нових лексичних одиниць за темами «Подорожі», «Країни мови, що вивчається» та «Наука і технічний прогрес», а також формування соціокультурної компетенції, розуміння цінності культурного розмаїття. Здобувачі освіти розширили свій світогляд та збагатили уяву і пам’ять, описали свій туристичний досвід.
Технології віртуальної реальності дають здобувачам освіти можливість глибше вивчати освітні компоненти, аналізувати наслідки світових подій, брати участь в екскурсіях та експедиціях і багато іншого, а головне – все це у розважальній формі. VR надає змогу набути досвіду, до якого здобувачі освіти, зазвичай, не мають доступу.