Методичний кабінет

Денисова Анастасія Володимирівна

Завідувач методичного кабінету

Доктор філософії  у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка,

спеціаліст вищої категорії

Електронна адреса

denysova@bcsd.ukr.education

Нормативно-правове, навчально-методичне, інноваційно-інформаційне та інше ресурсне забезпечення учасників освітнього процесу; підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників Коледжу; освітня рефлексія у внутрішньоколежанській системі забезпечення якості освіти.

Науково-методичний супровід освітнього процесу та моделювання розвитку освітнього середовища Коледжу.

Сучасний адаптивний та креативний простір можливостей для особистісного та професійного розвитку освітян, реалізації творчої ініціативи.

Нормативні документи