Поліграфічна студія «Platforma»

Основною метою діяльності студії  є діяльність спрямована на розвиток соціальної творчості сучасної студентської молоді, морального і громадянського виховання та пропагування активного і здорового способу життя.

Отримані hard та soft skills з дисциплін «Обробка текстової та образотворчої інформації», «Кольорознавство» та «Комп’ютерна графіка» під час основного навчання закріплюють учасниками студії в процесі оформлення виставкових презентацій та підготовки до них.

Завданням діяльності студії визначенно − надання можливості талановитим та творчим здобувачам освіти коледжу   з активною громадянською позицією висловити своє ставлення до проблем сьогодення, шляхів їх вирішення із оприлюдненням у  інформаційно-просвітницькому просторі, використавши при цьому сучасні інформаційно-комунікаційні засоби опрацювання текстової, графічної та образної інформації. Тобто таким чином зробити свій вагомий внесок у розвиток суспільства.

Діяльність студії  сприяє розвитку сфери соціальної творчості, морального і громадянського виховання та пропагування активного способу життя, популяризації моделі соціально-активної поведінки, формуванню свідомого та дбайливого ставлення до суспільства та навколишнього середовища.

Учасниками поліграфічної студії розробляється:

  • поліграфічна, рекламна та сувенірна продукція (соціальна зовнішня реклама; соціальна друкована реклама, сувенірна продукція );
  • відеоролики тематичного спрямування (соціальна відеореклама; соціальна Інтернет реклама).

Поліграфічні роботи учасників студії не містять  проявів або вказівок до будь-яких видів (безпосередньої чи опосередкованої) дискримінації, цькування чи образ за будь-якою ознакою — статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, сексуальної орієнтації, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою, крім випадків, що вимагають такої демонстрації наявної проблеми для її вирішення.

Хочемо зазначити, що головною функцією poster є привернення уваги, донесення певної інформації до користувачів.
Крім того, poster є кращим способом реклами. Завдяки грамотному поєднанню візуальної і текстової інформації, можна зробити справжній витвір мистецтва. Цікаво, й те що соціальний poster з’явився під час першої світової війни, тобто, на початку минулого століття, і досі не втратив своєї актуальності.
Сьогодні це пропаганда турботи про близьких, заклик до доброти, любові. Крім того, такі види поліграфії активно використовують у боротьбі з наркотиками, алкоголем і курінням.

Фотогалерея

Poster галерея

Галерея відеопроєктів