Освіта дорослих

Важливою перевагою професійної освіти є її гнучкість та швидка реакція на запити ринку праці: нині пройти навчання в закладах професійної освіти можуть не лише вчорашні випускники шкіл, а й дорослі, які хочуть підвищити кваліфікацію або змінити професію. Навчання може відбуватися як за повним, так і за скороченим циклом. Тож здобуття професії може тривати від кількох місяців до 3-4 років (для тих, хто одночасно з професією здобуває повну загальну середню освіту).

Освіта дорослих – освіта, яку доросла особа здобуває з метою особистісного та професійного розвитку, адаптації до соціальних, економічних та інших змін в суспільстві.

Кожна доросла особа має право на освіту, яке гарантується незалежно від громадянства, місця проживання, статі, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, релігійних та інших переконань, наявності судимості, а також інших обставин.

Основними завданнями освіти дорослих є:

  • забезпечення права особи на освіту впродовж життя;
  • розвиток культури навчання впродовж життя, стимулювання дорослих до самоосвіти і саморозвитку;
  • забезпечення активної участі дорослих в суспільному житті, формування їхніх громадянських компетентностей;
  • задоволення потреб дорослих в професійному, інтелектуальному, культурному і духовному розвитку;
  • забезпечення мобільності і конкурентоспроможності дорослих на ринку праці, створення умов, що полегшують їхнє працевлаштування, зміну місця роботи, професії, сфери зайнятості.

Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну надає освіту (освітні послуги) дорослим особам за різними формами освіти із застосуванням різних форм організації освітнього процесу.

Високий рівень освітніх послуг у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну сприяє розвитку і самореалізації особистості впродовж всього життя, її зайнятості, покращенню конкурентоспроможності та результатів праці шляхом безперервного здобуття дорослими здобувачами освіти нових і вдосконалення наявних професійних компетентностей, які відповідають сучасним і перспективним потребам ринку праці.

Короткострокові ліцензовані професійні курси (Наказ МОН від 09.02.2018 р. № 128-л «Про переоформлення ліцензії») передбачають комплексне вивчення сучасних проблем галузі, технологій, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійних умінь та навичок, професійної культури тощо.

Короткострокові курси структуровані та заплановані таким чином, щоб гармонійно вписатися у життєдіяльність слухачів, та поєднують у собі як практичні, так і теоретичні навички, опанування яких дозволяє одразу застосовувати їх у трудовій діяльності.

Курси перукаря в Білій Церкві

1200 грн

Вартість навчання за місяць

5 міс.

Термін навчання

6 000 грн

Загальна вартість курсів

Курси манікюрника в Білій Церкві

1500 грн

Вартість навчання за місяць

2 міс.

Термін навчання

3 000 грн

Загальна вартість курсів

Курси візажиста в Білій Церкві

1200 грн

Вартість навчання за місяць

3 міс.

Термін навчання

3 600 грн

Загальна вартість курсів

Курси кравця, закрійника в Білій Церкві

1200 грн

Вартість навчання за місяць

4 міс.

Термін навчання

4 800 грн

Загальна вартість курсів

Заняття проходять за індивідуальним графіком
Свідоцтво державного зразка з присвоєнням професії та кваліфікації

Зацікавила програма?

Контактна особа: +380972824059  Світлана Миколаївна