Програми вступних випробувань

для вступу за освітньо-професійним ступенем

фахового молодшого бакалавра

для вступу за освітньо-кваліфікаційним рівнем

кваліфікований робітник