Студія педагогічної фасилітації «Дороговказ майстерності»

Студію створено при методичному кабінеті БФКСД з метою реалізації принципів адаптивності, гнучкості, мобільності, науковості, наступності, адресної спрямованості та системності розвитку висококваліфікованих педагогічних працівників.

Студія є складовою частиною системи професійного розвитку, який включає: професійне навчання, розвиток кар’єри та підвищення кваліфікації.

Діяльність Студії орієнтована на здійснення педагогічної фасилітації, як взаємодії, за якої головною метою діяльності педагога-наставника стає створення сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації іншого суб’єкта та організацію системи заходів, спрямованих на підтримку педагогічних працівників, призначених на посаду вперше та малодосвідчених педагогів, у провадженні ними педагогічної діяльності та набутті (вдосконаленні) ними фахової майстерності.

Нормативні документи

Матеріали методичних заходів

Фотогалерея заходів