Науково-методична діяльність

Науково-методична, інноваційна діяльність у коледжі реалізується відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про професійно (професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту».

Науково-методична робота – цілісна система дій та заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, професійної майстерності як кожного педагогічного працівника, так і розвиток творчого потенціалу всього педагогічного колективу коледжу, досягнення позитивних результатів освітнього процесу.

Інноваційна діяльність педагогічного колективу спрямована на створення та вдосконалення конкурентоздатних технологій, у тому числі інформаційних, продукції або послуг; трансформацію наукових досліджень і розробок у практичну діяльність,  упровадження нових підходів до надання освітніх послуг, їх адаптацію до потреб ринку праці та суспільства.

Особливо важливим чинником науково-методичної роботи є постановка цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач. Мета – це ідеальний образ, модель бажаного майбутнього результату діяльності – зростання професійної компетентності, професійної майстерності педагогічних працівників та якості освітнього процесу.

Завдання науково-методичної роботи полягають у підвищенні науково-методичного рівня педагогів, а саме:

  • підготовці до засвоєння змісту нових програм та технологій їх реалізації;
  • постійному ознайомленні з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання;
  • вивченні та втіленні у практику діяльності передового педагогічного досвіду;
  • творчому використанні рекомендацій: збагачення новими, прогресивними, досконалими методами й засобами навчання;
  • постійному вдосконаленні навичок самостійної роботи;
  • наданні кваліфікованої допомоги з питань теорії, так і практичної діяльності, обміні досвідом, популяризації кращих здобутків педагогічної діяльності;
  • підвищенні результативності педагогічної праці.

Єдина методична тема Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну

Забезпечення ефективності внутрішньої системи якості освіти в умовах нестандартної організації освітнього процесу у зв’язку із воєнним станом в Україні.
4201098