Професійно-практична підготовка

Професійно-практична підготовка здійснюється відповідно до Державних стандартів, освітньо-професійних та освітніх програм, робочих навчальних планів та Положення про проведення практик Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну.

Мета практики:  

  • оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддям праці в галузі їх майбутньої професії та спеціальності;
  • формування у студентів, на базі одержаних у коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;
  • виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь.

Професійно-практична підготовка здійснюється на основі тісного взаємозв’язку теорії і практики – за освітніми модулями.

Специфічною особливістю процесу професійно-практичної підготовки є поєднання навчання в умовах навчальних майстерень, лабораторій, навчально-практичного центру та в умовах реального виробництва.

Залежно від освітнього рівня, практика для здобувачів освіти коледжу має такий поділ:

–      фахова передвища освіта:

  • навчальна практика;
  • технологічна практика;
  • конструкторсько-технологічна практика;
  • переддипломна практика.

– професійна (професійно-технічна) освіта:

  • виробниче навчання;
  • виробнича практика.

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практики забезпечують випускові циклові комісії. Загальну організацію практики студентів і контроль за її проведенням здійснює керівник практики. До керівництва практикою залучають досвідчених викладачів і спеціалістів  певного фаху з виробництва.

Види та обсяг практик у коледжі визначаються освітньо-професійними та освітніми   програмами  за кожною спеціальністю та професією відповідно до навчальних планів та графіку навчального процесу. Зміст і послідовність практик визначається  наскрізними програмами, які розробляються випусковими цикловими комісіями відповідно до освітніх та освітньо-професійних програм.

Програми практик містять спеціальні компетентності та передбачувані результати навчання та форми контролю.

З метою впровадження у майбутньому дуальної освіти, в коледжі практикуються заняття з навчальної практики та виробничого навчання безпосередньо на підприємствах. До проведення таких занять залучаються фахівці з виробництва. Це дозволяє  здобувачам  освіти не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств, установ, організацій. 

Співпраця із стейкхолдерами

Проходження здобувачами освіти практик реалізується відповідно до навчальних програм на робочих місцях підприємств, установ та організацій м. Біла Церква, регіону та Київської області. Бази практик оснащені сучасними обладнаннями та технікою, що забезпечує ґрунтовне оволодіння сучасними методами і формами організації праці в галузі майбутньої спеціальності та професії здобувачів освіти.

Відповідно до укладених договорів щодо підготовки фахівців з підприємствами, організаціями, установами міста Білої Церкви та регіону, практику здобувачі освіти проходять:

- за напрямом «Легка промисловість»

проходять в ТОВ Українська міжнародна Торгівельна Компанія, ФОП Вітковська Т.І., ФОП Ільніцька Н.В., ПП «Антон», ТОВ «Новина», ФОП Семенюта, «Ательє» Синявська С.В., швейна майстерня «Lola»,ФОП Асауленко, ФОП Ільніцька Н.В., ФОП Корнієнко Н.В.;

- за напрямом «Діловодство та комп’ютерні технології»

проходять у ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», ПП «Редакція районної газети «Вісник Сквирщини», ФОП Сулима С.С., ПП «РЕКОРД ЦЕНТР», ФОП Павленко, ТОВ «Білоцерківський завод «ТРІБО», ТОВ «Преміум Флекс Україна», ТОВ «УКАТЕКС», ТОВ «УМІЗОЛ», ТОВ «Київхліб», ПЗ БЛ «Перлина знань», ТОВ «Прометей РАД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Білпромрукав», Білоцерківська міська рада, «ПЕРСПЕКТИВА -2000» ГО «ВО СОІУ», ТОВ «УКРМОНТАЖГАЗ», Сквирська міська рада, ПЗ БЛ «Перлина знань»,  ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», Білоцерківське відділення № 1 «Райффайзен Банк», Білоцерківська міська централізована бібліотечна система ім.Петра Красножона.

- за напрямом «Перукарське мистецтво»

здобувачі освіти проходять в сучасних перукарнях, салонах та студіях краси міста Біла Церква, регіону та Київської області ФОП Марченко І.В. «Студія краси» смт Тараща, ТОВ «РОСЬ-АКТИВ», Перукарня «Експрес стрижка» м. Обухів, Перукарня «Три сили краси» м. Фастів, Перукарня «Марія» смт Оратів, ФОП Мазирін, Перукарня «Каприз» смт. Рокитне, ТОВ «Чепурниця», «Перукарня на Гоголя», Салон-перукарня «Модний», м. Узин, Студія краси «Парадіз».

Завершальним етапом кожної практики є захист звітів з практики, які містять –  залежно від освітнього рівня та фаху –  пробні кваліфікаційні роботи,  поетапну атестацію і встановлення професійної кваліфікації.

Як результат професійно-практичної підготовки, на завершальному етапі навчання здобувачі освіти при роботі над дипломним проєктом виконують практичне завдання, яке підтверджує рівень спеціальних компетентностей.