Методична рада

Методична рада є колегіальним дорадчим органом, який об’єднує на добровільній основі педагогічних працівників для планування та координації методичної роботи, обговорення проєктів нормативних, навчально-методичних документів, розроблення рекомендацій з удосконалення якості освітнього процесу у коледжі та модернізації його навчально-методичного забезпечення.

Метою діяльності методичної ради є визначення основних напрямів науково-методичної роботи, удосконалення змісту освіти, його навчально-методичного забезпечення, підвищення якості освітніх послуг, розвитку фахової компетентності педагогічних працівників коледжу.

Методична рада сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує заходи, спрямовані на вдосконалення освітнього процесу і підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів, надає допомогу щодо ефективності організації методичної, навчальної та інноваційної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і заходів.

Основними напрямами діяльності методичної ради є:

 • вибір стратегії методичної діяльності коледжу у контексті входження закладів фахової освіти України до Європейського освітнього простору;
 • керівництво поточною навчально-методичною роботою у коледжі і контроль за відповідністю її показників стандартам фахової передвищої та професійно (професійно-технічної) освіти і «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», надання послуг в освітній діяльності;
 • керівництво роботи з удосконалення організації та методики викладання навчальних дисциплін (предметів) і здійснення освітнього процесу;
 • координація поширення й обміну передовим досвідом методичної роботи у коледжі, розвиток зовнішніх зв’язків з іншими закладами освіти, установами, сприяння підвищенню професійного рівня викладачів та майстрів виробничого навчання.

Склад методичної ради на 2023 – 2024 навчальний рік

 1. Степура А.О. – директор коледжу;
 2. Денисова А.В. – голова методичної ради, заступник директора з навчальної роботи;
 3. Лемешко Л.Ю. – заступник директора  коледжу з виховної роботи;
 4. Володько М.Ю. – секретар методичної ради, завідувач методичного кабінету;
 5. Рисаченко Г.О. – завідувач відділеннями;
 6. Бойченко С.М. – старший майстер;
 7. Поліщук О.В. – голова циклової комісії напряму «Легка промисловість»;
 8. Юрчинська О.М. – голова циклової комісії напряму «Перукарське мистецтво»;
 9. Корнієнко О.В. – голова циклової комісії напряму «Документознавство та комп’ютерні технології»;
 10. Дубченко Л.Г.– голова циклової комісії дисциплін курсу загальноосвітньої підготовки;
 11. Метельська Н.М. – завідувач лабораторії  ІД;
 12. Писаренко О.В.– завідувач НПЦ технологій та дизайну «Технологій та дизайну»

Нормативні документи

Засідання методичної ради

2023-2024 н.р.

2022-2023 н.р.