Методична рада

Методична рада є колегіальним дорадчим органом, який об’єднує на добровільній основі педагогічних працівників для планування та координації методичної роботи, обговорення проєктів нормативних, навчально-методичних документів, розроблення рекомендацій з удосконалення якості освітнього процесу у коледжі та модернізації його навчально-методичного забезпечення.

Метою діяльності методичної ради є визначення основних напрямів науково-методичної роботи, удосконалення змісту освіти, його навчально-методичного забезпечення, підвищення якості освітніх послуг, розвитку фахової компетентності педагогічних працівників коледжу.

Методична рада сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує заходи, спрямовані на вдосконалення освітнього процесу і підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів, надає допомогу щодо ефективності організації методичної, навчальної та інноваційної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і заходів.

Основними напрямами діяльності методичної ради є:

  • вибір стратегії методичної діяльності коледжу у контексті входження закладів фахової освіти України до Європейського освітнього простору;
  • керівництво поточною навчально-методичною роботою у коледжі і контроль за відповідністю її показників стандартам фахової передвищої та професійно (професійно-технічної) освіти і «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», надання послуг в освітній діяльності;
  • керівництво роботи з удосконалення організації та методики викладання навчальних дисциплін (предметів) і здійснення освітнього процесу;
  • координація поширення й обміну передовим досвідом методичної роботи у коледжі, розвиток зовнішніх зв’язків з іншими закладами освіти, установами, сприяння підвищенню професійного рівня викладачів та майстрів виробничого навчання.