Електронна бібліотека

Електронна бібліотека Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну створена як єдиний інформаційний портал, що надає усім учасників освітнього процесу можливість роботи із сучасними електронними освітніми ресурсами в режимі вільного доступу.

Навігаційна система забезпечує комфортне користування, швидкий та безкоштовний доступ до контенту електронної бібліотеки, адже, за допомогою зручного каталогу можна ефективно використовувати інформацію, швидко знаходити необхідні підручники, посібники, методичні рекомендації з різних галузей знань і скачувати електронні варіанти методичних матеріалів, книг чи статей; знайомитися з результатами наукових досліджень та досвідом практичного упровадження інновацій.

Електронна бібліотека є засобом інформаційної підтримки освітнього процесу,  уможливлює мобільність інформаційно-предметного пошуку, сприяє самоосвіті й саморозвитку здобувачів освіти; ресурси електронної бібліотеки  відповідають тематичній спрямованості навчальних планів та програм.

Електронна бібліотека для викладачів націлена на формування колекції актуальних інформаційних ресурсів для навчання, викладання, розвитку та дослідження; виконує комунікаційно-комунікативну функцію, сприяє методично-інноваційному, педагогічно-виховному, міжкультурному обміну у спільноті фахівців-однодумців.

Розділ містить базу даних публікаційної активності та слугує важливим ресурсом для збереження наукового надбання коледжу, включаючи праці (статті, тези конференцій, матеріали науково-практичних семінарів тощо) усіх представників академічної спільноти.

Розділ «Наші найкращі видання» електронної бібліотеки використовується для акцентуації уваги на виданнях з високим рейтингом, які найбільше відповідають академічним чи професійним потребам здобувачів освіти та педагогічних працівників.

Розділ «Корисні ресурси» – це важливий та цінний інструмент, який спрощує процес пошуку і отримання інформації, надаючи зручні посилання на електронні бібліотеки, що забезпечують доступ до різноманітних видань, журналів, книг та інших літературних матеріалів у цифровій формі.

Послуги електронної бібліотеки

Доступ до електронних матеріалів

Пошук літератури

Розміщення матеріалів

Технічна підтримка

Відеоінструкція по користуванню електронною бібліотекою коледжу

У даній відеоінструкції показані способи пошуку необхідної літератури,  а також розглянуті можливості зворотнього зв’язку.

Зворотній зв'язок

Електронна пошта

[email protected]

Телефон

050 442 05 70; 068 311 44 04

Facebook

https://www.facebook.com/groups/bcsd.org.ua

Авторів
0
Спеціальності
0
Професії
0
Наукових робіт
0
Методичних розробок
0