Студентська рада Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну

Студентська Рада  коледжу  об’єднує активних, цілеспрямованих, креативних, відповідальних здобувачів освіти, готових присвятити себе та свій час розвитку та вдосконаленню освітнього процесу для коледжанської студентської родини. Наша діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника

До складу студентської ради коледжу кожного року приходять здобувачі освіти з новими ідеями. Ми не стоїмо на місці, а постійно розвиваємося. Ми діємо на принципах добровільності, колегіальності, відкритості.

Запрошуємо всіх до співпраці та створення нових сторінок в історії нашого коледжу.

На звітно-виборчій конференції Коледжу, було обрано новий склад студентської ради на 2023–2024 навчальний рік.

Голова студентської ради

Бузинська Вікторія ,

студентка групи Д-2

Телефон

+38 093 128 53 56

 • представляє і захищає права та інтереси членів Студентської Ради;
 • представляє Студентську Раду у відповідних державних, господарських, судових органах, громадських організаціях, засобах масової інформації, робить в необхідних випадках заяви;
 • організовує роботу керівників секторів, підготовку і проведення зборів;
 • звітує про свою роботу перед членами організації на загальних зборах;
 • здійснює керівництво апаратом Студентської Ради;
 • затверджує інструкції, постанови загальних зборів;
 • контролює ефективність роботи кожного сектора згідно з наміченими планами;
 • проводить збори Студентської Ради.

Голова швейного відділу

Павлівська Діана ,

студента групи М-2

Телефон

+380 68 232 57 64

Голова перукарського відділу

Діденко Анна,

студентка групи Хм-2

Телефон

+380 97 893 43 88

Голова відділу інформаційно-комунікаційних технологій

Головаченко Ілля,

студент групи В-2

Телефон

+380 97 156 17 63

Заступник голови студентської ради

Максимець Денис,

студент групи В-2

Телефон

+380 68 464 22 03

 • має такі ж повноваження, що і Голова Студентської Ради  у разі відсутності останнього.

Секретар

Старовіт Вероніка,

студентка групи Д-2

Телефон

+380 96 619 04 60

 • веде протокол засідань ради;

 • відповідає за правильне зберігання документації ради;

 • виконує обов’язки секретаря звітно-виборчої конференції;

 • за відсутності голови Студентської Ради та його заступника, проводить засідання;

 • займається підготовкою до виборів.

Голова культурно - масового сектору

Січкарук Марія,

студентка групи В-2

Телефон

+380 97 724 53 39

 • організовує та проводить заходи згідно плану;

 • бере участь в організації дозвілля та відпочинку студентів;

 • співпрацює із організатором культурно-масових заходів коледжу, із органами студентського самоврядування інших секторів.

Голова інформаційного сектору

Демський Олег,

учень групи ОВ 3-4

Телефон

+380 97 724 53 39

 • інформує та висвітлює подій з життя коледжу в різних соціальних мережах;

 • оформлює та наповнює сторінку на сайті коледжу;

 • виготовляє оголошення. афіші, подяки, банери та інших інформаційні та візуальні матеріали;

 • веде фото та відео-супровід заходів.

Голова соціально-волонтерського сектору

Яценко Вікторія,

студентка групи М-2

Телефон

+380 98 640 69 89

 • проводить діяльність щодо захисту прав та інтересів здобувачів освіти; 

 • надає інформаційну допомогу здобувачам освіти у пошуку роботи;

 • координує питання про надання соціальної допомоги малозабезпеченим здобувачам освіти;

 • здійснює профілактичні заходи;

 • сприяє покращенню умов для навчання і відпочинку здобувачів освіти;

 • співпрацює з волонтерськими організаціями; 

 • бере участь у екологічних та соціальних проєктах.

Голова біо-пошукового сектору

Білоусова Діана,

студентка групи Д-1

Телефон

+380 68 567 57 88

 • сприяє навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів освіти; 

 • веде інформаційно-профорієнтаційну діяльність серед учнів шкіл міста та району;

 • проводить діяльність, спрямовану на активізацію участі здобувачів освіти в навчальній та науково-дослідній роботі;

 • бере участь у вдосконалені навчального процесу здобувачів освіти;

 • організовує  контроль стану успішності здобувачів освіти;

 • координує питання академічної доброчесності.

Голова спортивного сектору

Таламатов Ілля,

студент групи В-1

Телефон

+380 68 785 65 50

 • сприяє в організації діяльності спортивних гуртків, секцій;

 • поширює спортивний та здоровий спосіб життя;

 • організовує спортивні змагання, залучає здобувачів освіти до участі в спортивних заходах за планом;

 • контролює якість спортивного знаряддя та інвентарю.