Студентська рада Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну

Студентська Рада  коледжу  об’єднує активних, цілеспрямованих, креативних, відповідальних здобувачів освіти, готових присвятити себе та свій час розвитку та вдосконаленню освітнього процесу для коледжанської студентської родини. Наша діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника

До складу студентської ради коледжу кожного року приходять здобувачі освіти з новими ідеями. Ми не стоїмо на місці, а постійно розвиваємося. Ми діємо на принципах добровільності, колегіальності, відкритості.

Запрошуємо всіх до співпраці та створення нових сторінок в історії нашого коледжу.

На звітно-виборчій конференції Коледжу, було обрано новий склад студентської ради на 2022–2023 навчальний рік.

Голова студентської ради

Павлівська Діана,

студентка групи М-1

Телефон

+380 68 232 57 64

 • представляє і захищає права та інтереси членів Студентської Ради;
 • представляє Студентську Раду у відповідних державних, господарських, судових органах, громадських організаціях, засобах масової інформації, робить в необхідних випадках заяви;
 • організовує роботу керівників секторів, підготовку і проведення зборів;
 • звітує про свою роботу перед членами організації на загальних зборах;
 • здійснює керівництво апаратом Студентської Ради;
 • затверджує інструкції, постанови загальних зборів;
 • контролює ефективність роботи кожного сектора згідно з наміченими планами;
 • проводить збори Студентської Ради.

Голова швейного відділу

Бортяна Анна,

учениця групи К-15

Телефон

+380 97 729 38 73

Голова перукарського відділу

Ковальчук Андрій,

учень групи П-25

Телефон

+380 98 908 61 28

Голова відділу інформаційно-комунікаційних технологій

Федоренко Богдан,

учень групи ОП 5-6

Телефон

+380 96 875 54 94

Заступник голови студентської ради

Назаренко Євгенія,

студентка групи В-3

Телефон

+380 98 007 89 44

 • має такі ж повноваження, що і Голова Студентської Ради  у разі відсутності останнього.

Секретар

Бузинська Вікторія,

студентка групи Д-1

Телефон

+380 67 773 78 23

 • веде протокол засідань ради;

 • відповідає за правильне зберігання документації ради;

 • виконує обов’язки секретаря звітно-виборчої конференції;

 • за відсутності голови Студентської Ради та його заступника, проводить засідання;

 • займається підготовкою до виборів.

Голова культурно - масового сектору

Спіцина Тетяна,

студентка групи В-1

Телефон

+380 95 358 31 57

 • організовує та проводить заходи згідно плану;

 • бере участь в організації дозвілля та відпочинку студентів;

 • співпрацює із організатором культурно-масових заходів коледжу, із органами студентського самоврядування інших секторів.

Голова інформаційного сектору

Топчій Аліна,

учениця групи ОВ 9-10

Телефон

+380 63 772 62 14

 • інформує та висвітлює подій з життя коледжу в різних соціальних мережах;

 • оформлює та наповнює сторінку на сайті коледжу;

 • виготовляє оголошення. афіші, подяки, банери та інших інформаційні та візуальні матеріали;

 • веде фото та відео-супровід заходів.

Голова навчально-наукового сектору

Яценко Вікторія,

студентка групи М-1

Телефон

+380 98 640 69 89

 • сприяє навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів освіти; 

 • веде інформаційно-профорієнтаційну діяльність серед учнів шкіл міста та району;

 • проводить діяльність, спрямовану на активізацію участі здобувачів освіти в навчальній та науково-дослідній роботі;

 • бере участь у вдосконалені навчального процесу здобувачів освіти;

 • організовує  контроль стану успішності здобувачів освіти;

 • координує питання академічної доброчесності.

Голова соціально-волонтерського сектору

Цуркан Марина,

студентка групи М-1

Телефон

+380 68 615 76 95

 • проводить діяльність щодо захисту прав та інтересів здобувачів освіти; 

 • надає інформаційну допомогу здобувачам освіти у пошуку роботи;

 • координує питання про надання соціальної допомоги малозабезпеченим здобувачам освіти;

 • здійснює профілактичні заходи;

 • сприяє покращенню умов для навчання і відпочинку здобувачів освіти;

 • співпрацює з волонтерськими організаціями; 

 • бере участь у екологічних та соціальних проєктах.

Голова спортивного сектору

Таланчук Владислав,

учень групи ОВ 9-10

Телефон

+38 068 116 11 35

 • сприяє в організації діяльності спортивних гуртків, секцій;

 • поширює спортивний та здоровий спосіб життя;

 • організовує спортивні змагання, залучає здобувачів освіти до участі в спортивних заходах за планом;

 • контролює якість спортивного знаряддя та інвентарю.