Атестація

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників  (частина перша статті 50 Закону України “Про освіту”). 

Порядок атестації педагогічних працівників регулює Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930  

Проєкт Положення про атестацію педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством, наприклад, коли педагогічні працівники працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.

Склад атестаційної комісії у 2022-2023 н. р.

Степура А. О. – голова комісії, директор коледжу;

Денисова А. В. – секретар комісії, завідувач методичного кабінету.

Члени комісії:

 1. Тимченко С. В. – заступник директора з навчальної роботи, заступник голови атестаційної комісії;
 2. Лемешко Л. Ю. – заступник директора з виховної роботи;
 3. Рисаченко Г. О. – завідувач відділень;
 4. Бойченко С. М. – старший майстер;
 5. Дацька Л. Р. – голова профспілкового комітету;
 6. Поліщук О. В. – голова ц/к напрямку «Легка промисловість»;
 7. Шмегельська Ю. В.– голова ц/к напрямку «Перукарське мистецтво»;
 8. Володько М. Ю.– голова ц/к напрямку «Документознавство та комп’ютерні технології»;
 9. Дубченко Л. Г. – голова ц/к дисциплін курсу загальноосвітньої підготовки.

План проведення засідань атестаційної комісії

 1. Про розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії коледжу.
 2. Про план засідань атестаційної комісії в 2022/2023 навчальному році.
 3. Про графік роботи атестаційної комісії в 2022/2023 навчальному році.
 1. Розгляд документів, звітних матеріалів про педагогічну діяльність у міжатестаційний період педагогічних працівників, які атестуються.
 2. Про результати вивчення роботи педагогічних працівників.
 3. Різне.
 1. Атестація педагогічних працівників, прийняття рішень.
 2. Ознайомлення педагогічних працівників з рішенням атестаційної комісії І рівня (під підпис).
 3. Різне

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння”.

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Рішення атестаційної комісії

Види рішень атестаційної комісії:

 • про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань: керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ, який у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (перерахунок заробітньої плати здійснюється з дня прийняття відповідного рішення);
 • про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків: атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше одного року, проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді;
 • про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді: керівником навчального чи іншого закладу або органу управління освітою може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю (пункти 6.1.-6.2. розділу VI Положення).

Нормативні документи