Атестація

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників  (частина перша статті 50 Закону України “Про освіту”). 

Порядок атестації педагогічних працівників регулює наказ Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805 «Про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників».

Атестація може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, окрім випадків, визначених пунктом 7 розділу III Положення про атестацію педагогічних працівників.

Склад атестаційної комісії у 2023-2024 н. р.

Степура А. О. – голова комісії, директор коледжу;

Володько М. Ю. – секретар комісії, завідувач методичного кабінету.

Члени комісії:

 1. Денисова А.В. – заступник директора з навчальної роботи, заступник голови атестаційної комісії;
 2. Лемешко Л. Ю. – заступник директора з виховної роботи;
 3. Рисаченко Г. О. – завідувач відділень;
 4. Бойченко С. М. – старший майстер;
 5. Дацька Л. Р. – голова профспілкового комітету;
 6. Поліщук О. В. – голова ц/к напрямку «Легка промисловість»;
 7. Юрчинська О.М. – голова ц/к напрямку «Перукарське мистецтво»;
 8. Корнієнко О.В. – голова ц/к напрямку «Документознавство та комп’ютерні технології»;
 9. Дубченко Л. Г. – голова ц/к дисциплін курсу загальноосвітньої підготовки.

План проведення засідань атестаційної комісії

2023-2024 н.р.

 1. Ознайомлення із нормативно правовими документами щодо атестації педагогічних працівників у 2023/2024 н.р.
 2. Ознайомлення з наказом «Про створення атестаційної комісії І рівня при Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну у 2023/2024 навчальному році».
 3. Про розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.
 4. Про затвердження Плану заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у 2023/2024 н.р.
 5. Про затвердження Графіка роботи атестаційної комісії I рівня при Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну у 2023/2024 навчальному році».
 6. Про визначення строків та адреси електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі).

1. Про включення до списку, за заявою, педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, але не були включені до списку.
2. Про затвердження списку педагогів, які підлягають позачерговій атестації, визначення строків проведення атестації, подання документів педагогів, які атестуються позачергово.

1. Про розгляд, перевірку достовірності документів педагогічних працівників, які атестуються, встановлення дотримання вимог п.8.9 Положення по атестацію педагогічних працівників.
2. Про оцінку професійних компетентностей педагогічних працівників з урахуванням їх посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності).
3. Про узагальнення вивчення практичного досвіду педагогічних працівників Моніторинговими групами. Опрацювання інформаційних довідок (за підписом голів ЦК)

1. Про порядок голосування.
2. Про результати атестації педагогічних працівників у 2023/2024 навчальному році.

2022-2023 н.р.

1. Про регламент роботи атестаційної комісії відповідно до нового Положення про атестацію педагогічних працівників.
2. Ознайомлення з наказом «Про створення атестаційної комісії І рівня при Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну у 2023-2024 навчальному році» та про розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.
3. Розгляд заяв педагогічних працівників та подань керівника навчального закладу і педагогічної ради про позачергову атестацію працівників;
4. Про затвердження графіка та плану роботи атестаційної комісії I рівня при Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну у 2023- 2024 навчальному році
5. Про створення Моніторингових груп та про визначення строків проведення атестації педагогічних працівників строку та адреси електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі),
6. Про затвердження списку педагогів, як підлягають черговій атестації у 2023-2024 н. р.
7. Про перенесення чергової атестації педпрацівників, у разі тимчасової непрацездатності, або настання інших обставин, що перешкоджають проходженню ним атестації на один рік.

 1. Розгляд документів, звітних матеріалів про педагогічну діяльність у міжатестаційний період педагогічних працівників, які атестуються.
 2. Про результати вивчення роботи педагогічних працівників.
 3. Різне.
 1. Атестація педагогічних працівників, прийняття рішень.
 2. Ознайомлення педагогічних працівників з рішенням атестаційної комісії І рівня (під підпис).
 3. Різне

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння”.

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Рішення атестаційної комісії

Види рішень атестаційної комісії:

 • про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань: керівник закладу або органу управління освітою протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ, який у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (перерахунок заробітньої плати здійснюється з дня прийняття відповідного рішення);
 • про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків: атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше одного року, проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді;
 • про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді: керівником навчального чи іншого закладу або органу управління освітою може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю (пункти 6.1.-6.2. розділу VI Положення).

Нормативні документи