Бібліотека

Розділ “Електронна бібліотека”  надає студентам та викладачам зручний доступ до електронних версій підручників, розробок викладачів та наукових статей.

Розділ “Рекомендовані ресурси” пропонує користувачам перелік посиланнь на навчальні сайти, бібліотеки та інші посилання, що допоможуть вам у навчанні та дослідженнях.

Розділ “Наші новини” містить актуальні оголошення, події та інші важливі новини, що стосуються життя навчального закладу: заходів, конкурсів та інших подій. 

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. 

(Г. Лейбніц)

Бібліотека Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну розпочала свою діяльність із відкриттям у 1959 році Білоцерківської вечірньої профтехшколи Київського обласного управління промислової кооперації. За період існування закладу освіти неодноразово змінювалась його назва від професійно-технічної школи до фахового коледжу. Назва бібліотеки змінювалася відповідно до назви закладу освіти.  

Комплектування бібліотечного фонду  проводиться відповідно до профілю закладу. Перевага у комплектуванні бібліотеки коледжу надається навчальним виданням – підручникам, посібникам, спеціальній та довідковій літературі. На сьогодні фонд бібліотеки становить близько 28 тисяч примірників:

  • спеціальної,
  • навчально-методичної,
  • довідкової,
  • художньої літератури.

 У фонді бібліотеки наявні електронні підручники та відеофільми, які містять інформацію про секрети професійної майстерності.

Електронні версії   текстів підручників та навчально-методичних посібників з дисциплін – це початок формування бібліотеки нового типу, бібліотеки майбутнього. У роботі бібліотеки широко використовуються посібники, методичні вказівки до написання курсових робіт та дипломних проєктів, самостійних робіт, словники, укладені викладачами коледжу. Ці матеріали постійно доступні здобувачам освіти на сайті електронної бібліотеки коледжу.  

Для повноцінного функціонування інформаційного простору  бібліотеки особливе значення має довідково-бібліографічний апарат, який допомагає максимально використовувати бібліотечні фонди для забезпечення навчально-виховного процесу. Крім обов’язкових алфавітного та систематичного каталогів, важливою частиною  довідково-бібліографічного апарату є картотеки, що доповнюють каталог і розкривають фонд за такими аспектами, які в каталогах не представлені або представлені не в повному обсязі. Систему каталогів і картотек бібліотеки складають:

  • алфавітний каталог;
  • систематичний каталог;
  • систематична картотека статей;
  • краєзнавча картотека;
  • картотека отриманої періодики;
  • картотека руху підручників.

Наявність, комп’ютерної  техніки в бібліотеці дає змогу демонструвати користувачам різні види передачі навчальної, пізнавальної та соціальної інформації. Також забезпечує умови для розвитку навичок роботи з інформацією з використанням можливостей Інтернету. Створення таких умов відповідає генеральній функції бібліотеки – інформаційного забезпечення та інформаційного виховання творчо обдарованої особистості, підвищує відсоток якісної підготовки, робить відкритим доступ до будь-якої інформації.

Читальна зала бібліотеки функціонує паралельно з Інформаційно-ресурсним центром коледжу та забезпечені Wi-Fi зоною, що дозволяє виходити в мережу Інтернет багатьом користувачам одночасно.

Однією з найпоширеніших форм популяризації бібліотечного фонду є книжково-ілюстративні виставки, присвячені важливим історичним подіям,  календарним святам та іншим  виховним заходам.

Окрему увагу в діяльності бібліотеки зосереджено на вихованні патріотичних рис особистості, формуванні активної громадянської позиції, осмисленню молоддю нашої історії, культури, народних звичаїв і традицій.

Графік роботи бібліотеки

Контакти

Адреса

вул. Шевченка, 91, м. Біла Церква, Київська обл

Телефон

067 399 16 51

Електронна адреса

[email protected]

Книжкові виставки

Нові надходження

Розділ «Сучасні українські письменники» знайомить із авторами,серед яких є як відомі та визнані автори, так і молоді талановиті письменники, які тільки починають свій творчий шлях. Вивчаючи їх твори, ми зможемо краще зрозуміти сучасну українську літературу та її роль у сучасному світі.

Фотогалерея заходів