Бібліотека

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. 

(Г. Лейбніц)

Бібліотека коледжу, як навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ навчального закладу своїми головними завданнями ставить:

  • допомога у складанні списків літератури з різних навчальних дисциплін;
  • оновлення електронної бази даних бібліотеки;
  • зміцнення матеріальної бази та придбання цінних видань, сучасних підручників та довідників;
  • пошук матеріалу з досвіду виховної роботи та впровадження сучасних, нетрадиційних форм, проведення виховних заходів;
  • участь у проведенні виховних заходів Коледжу;
  • організація книжкових виставок, оглядів літератури;
  • виконання різних видів довідок: тематичних, фактографічних, методико-консультативних та створення архівів виконаних довідок;
  • проведення занять бібліотечно-бібліографічної грамотності;
  • складання списків використаної літератури при написанні курсових робіт, дипломних проєктів та рефератів.

Виконувати ці завдання допомагають фонд, який налічує близько 30 000 примірників книг, диски з навчальними посібниками, періодичні видання та необмежений доступ до мережі Інтернет.

Wi-Fi зона, яка існує в нашій бібліотеці, дозволяє виходити в мережу Інтернет багатьом користувачам одночасно. Комплектування фонду  проводиться відповідно до профілю навчального закладу, перевага у комплектуванні бібліотеки коледжу надається навчальним виданням – підручникам, посібникам, спеціальній та довідковій літературі. Особливої уваги потребують книги для нововведених спеціальностей.

Обслуговування користувачів регламентується “Правилами користування бібліотекою», затвердженими директором  коледжу.

Однією з найпоширеніших форм пропаганди бібліотечного фонду є книжкові виставки, присвячені важливим історичним подіям та календарним святам.

Одним з важливих напрямків діяльності бібліотеки стало застосування комп’ютерних технологій, які автоматизують і підвищують ефективність інформаційної, довідкової, бібліотечної роботи в цілому.

На даний час в бібліотеці маємо багатофункціональний пристрій для друку та копіювання документів та шість комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет. 

 Наявність комп’ютерної  техніки в бібліотеці дає змогу демонструвати користувачам різні види передачі навчальної, пізнавальної та соціальної інформації. Також забезпечує умови для розвитку навичок роботи з інформацією з використанням можливостей Інтернету. Створення таких умов в цілому відповідає генеральній функції бібліотеки – інформаційного забезпечення та інформаційного виховання творчо обдарованої особистості, підвищує відсоток якісної підготовки, робить відкритим доступ практично до будь-якої інформації.

Електронні версії   текстів підручників та навчально-методичних посібників з дисциплін – це початок формування бібліотеки нового типу, бібліотеки майбутнього. У роботі нашої бібліотеки широко використовуються посібники, методичні вказівки до написання курсових робіт та дипломних проектів, самостійних робіт, словники, укладені викладачами коледжу. Дані матеріали доступні студентам на сайті електронної бібліотеки коледжу.

Велика увага приділяється популяризації літератури з виховання патріотичних рис особистості, формування активної громадянської позиції, осмисленні молоддю нашої історії, культури, народних звичаїв і традицій.

На базі матеріалів, підготовлених бібліотекарем, вихователі та класні керівники проводять   літературні та музичні вечори, диспути, ігри,   виховні години, години поезії, історико-літературні години. Використання методичного матеріалу допомагає викладачу «відкрити» студента засобами бібліотечної роботи, а викладачам – у підвищенні їхньої педагогічної майстерності, знайомить з передовим досвідом, допомагає студенту –  повірити у свої власні сили, якості та здібності. 

Нормативно-правове забезпечення

Графік роботи бібліотеки

понеділок – четвер:

п’ятниця:

1100 – 1900

900 – 1700

Книжкові виставки

Фотогалерея заходів