Історія коледжу

Історія становлення навчального закладу розпочалась 15 серпня 1959 року з моменту заснування Білоцерківської вечірньої профтехшколи Київського обласного управління промислової кооперації.

Першим директором була Островська Юзя Давидівна.

У листопаді 1960 року училище було переведено до Київського Міжобласного Управління профтехосвіти зі 170 учнями і отримало назву ПТУ-18. Функціонували чотири корпуси училища (за адресами: вул. Першотравнева, вул. М’ясна, вул. Гординського та вул. Шевченка).

У 1972 році було збудовано новий навчальний корпус на 600 учнівських місць. Тут же облаштували спортивну та актову зали, їдальню та гуртожиток (окрема будівля).

Протягом 25 років директором училища була Людмила Михайлівна Білорусець.

У статусі профтехучилища та Вищого профтехучилища з підготовки кваліфікованих робітників заклад діяв до 2004 року. Наказом Міністерства освіти і науки України № 907 від 02.12.2004 р. Вище професійне училище було реорганізовано в Білоцерківський коледж сервісу та дизайну.

З 1995 року колектив очолює Алла Олегівна Степура – Заслужений працівник освіти України, Відмінник служби побуту України, викладач-методист, член «Золотого фонду» м. Біла Церква, обиралась депутатом Міської ради (2002-2006 рік), переможець конкурсу «Кращий керівник закладу освіти Київської області» (1999 р.)., голова ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Київської області, член експертної ради професійної освіти ДАК, автор двох підручників, виданих під грифом Міністерства освіти і науки України.

Коледж активно співпрацює із закладами вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації: Київським національним університетом технологій та дизайну, Хмельницьким національним університетом, Київським національним університетом культури та мистецтв, Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна», Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут», Українською академією друкарства.

З 2007 року Білоцерківський коледж сервісу та дизайну є обласним базовим навчальним закладом серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Київської області.

У 2017 році було відкрито Інформаційно-ресурсний центр.

У 2020 році  – відкрито Навчально-практичний центр технологій та дизайну та переіменовано коледж на “Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну”.

Сьогодні Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну – це сучасний провідний навчальний заклад Київського регіону. Щороку тут навчається близько 600 студентів денної форми навчання.

Підготовка здійснюється за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра зі спеціальностей:

  • 182 Технології легкої промисловості. Моделювання та конструювання промислових виробів;
  • 022 Дизайн. Перукарське мистецтво та декоративна косметика;
  • 029 Інформаціна, бібліотечна та архівна справа. Діловодство;
  • 186 Видавництво ат поліграфія. Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;

за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника з професій:

  • 7433 Кравець;
  • Закрійник;
  • 5141 Перукар (перукар-модельєр); Перукар (перукар-модельєр); манікюрник;
  • 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
  • 4112 Оператор комп’ютерної верстки.

За історію свого існування навчальний заклад підготував більше 20 тисяч фахівців  для легкої промисловості та сфери послуг.

З метою формування позитивної мотивації до навчання педагоги коледжу активно впроваджують інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології. На сьогодні накопичено чималий досвід використання інтерактивних методик та прикладних програм у навчальному процесі, створено електронну бібліотеку з навчально-методичними комплексами з дисциплін та предметів.

За авторством викладачів коледжу видано два підручники під грифом Міністерства освіти і науки України: В.О.Кучер, А.О.Степура «Обладнання швейного виробництва», В.Г.Литвин, А.О.Степура «Конструювання швейних виробів».

У коледжі функціонують чотири циклові комісії за напрямами «Легка промисловість», «Документознавство та комп’ютерні технології», «Перукарське мистецтво», «Дисциплін курсу загальноосвітньої підготовки» та методичне об’єднання класних керівників, що є стержневою ланкою в організації навчально-методичної роботи в коледжі.

Створення інтелектуального, творчого, висококультурного середовища в коледжі є одним із провідних напрямів у роботі педагогічного колективу.

Методичний кабінет є одним із основних у роботі коледжу. Тут зосереджені державні стандарти та нормативні положення організації навчально-виховного процесу, підготовлені тематичні рекомендації з питань педагогіки та психології,  створено електронний банк  навчально-методичних комплексів усіх дисциплін, вказані адреси перспективного досвіду педагогів коледжу тощо. Принцип роботи кабінету в динаміці фахових стосунків, обміні інформацією, в наданні оперативної і системної допомоги педагогам, вирішенні завдань підвищення якості освіти.

Педагоги коледжу активно поширюють свій професійний досвід, залучаючись до участі в освітніх та професійних виставках, конференціях, семінарах; систематично публікують науково-методичні матеріали у періодичних педагогічних та професійних виданнях.

Студенти коледжу беруть активну участь у різноманітних конкурсах фахової майстерності та є неодноразовими переможцями та призерами місцевих, регіональних та Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності і художньої самодіяльності.

Після завершення навчання студенти коледжу не лише опановують спеціальності, що користуються попитом на ринку праці, але й мають можливість обіймати керівні посади на підприємствах міста та регіону.