Історія коледжу

Історія становлення навчального закладу розпочалась 15 серпня 1959 року з моменту заснування Білоцерківської вечірньої профтехшколи Київського обласного управління промислової кооперації.

Першим директором була Островська Юзя Давидівна.

У листопаді 1960 року училище було переведено до Київського Міжобласного Управління профтехосвіти зі 170 учнями і отримало назву ПТУ-18. Розташовувалося училище в чотирьох пристосованих корпусах (по вул. Першотравнева, М’ясна, Гординського та Шевченка).

У 1972 році було збудовано новий навчальний корпус, у якому було передбачено 600 учнівських місць: суспільно-побутовий зі спортивним та актовим залами, їдальнею та гуртожитком.

Протягом 25 років директором училища була Людмила Михайлівна Білорусець.

У статусі профтехучилища та Вищого профтехучилища з підготовки кваліфікованих робітників заклад діяв до 2004 року. Наказом Міністерства освіти і науки України № 907 від 02.12.2004 р. Вище професійне училище було реорганізовано в Білоцерківський коледж сервісу та дизайну.

З 1995 року колектив очолює Алла Олегівна Степура – Заслужений працівник освіти України, Відмінник служби побуту України, викладач-методист, член «Золотого фонду» м. Біла Церква, обиралась депутатом Міської ради (2002-2006 рік), переможець конкурсу «Кращий керівник закладу освіти Київської області» (1999 р.)., голова ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Київської області, член експертної ради професійної освіти ДАК, автор двох підручників, виданих під грифом Міністерства освіти і науки України.

Коледж активно співпрацює з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації: Київським національним університетом технологій та дизайну, Хмельницьким національним університетом, Київським національним університетом культури та мистецтв, Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна», Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут», Українською академією друкарства.

З 2007 року Білоцерківський коледж сервісу та дизайну є обласним базовим навчальним закладом серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Київської області.

У 2017 році було відкрито Інформаційно-ресурсний центр.

У 2020 році  – відкрито Навчально-практичний центр технологій та дизайну та переіменовано коледж на “Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну”.

Сьогодні Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну – це сучасний провідний навчальний заклад Київського регіону. Щороку тут навчається близько 600 студентів денної форми навчання.

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем фахового молодшого бакалавра зі спеціальностей:

  • Моделювання та конструювання промислових виробів;
  • Швейне виробництво;
  • Перукарське мистецтво та декоративна косметика;
  • Діловодство;
  • Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;

за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника з професій:

  • Кравець;
  • Закрійник;
  • Перукар (перукар-модельєр);
  • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
  • Оператор комп’ютерної верстки.

За історію свого існування навчальний заклад підготував біля 20 тисяч фахівців  для легкої промисловості та сфери послуг.

З метою формування позитивної мотивації до навчання педагоги коледжу активно впроваджують інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології. Вже накопичено чималий досвід з використання інтерактивних  методик та прикладних програм у навчальному процесі, створено електронну бібліотеку з навчально-методичними комплексами дисциплін та предметів.

Два підручники, авторами яких є викладачі коледжу (В.О.Кучер, А.О.Степура «Обладнання швейного виробництва», В.Г.Литвин, А.О.Степура «Конструювання швейних виробів»), видані з грифом Міністерства освіти і науки України.

П’ять циклових комісій за напрямами «Легка промисловість», «Перукарське мистецтво», «Документознавство та комп’ютерні технології», «Суспільно-гуманітарні та економічні дисципліни», «Дисциплін курсу загальноосвітньої підготовки» та методичне об’єднання класних керівників є стержневою ланкою в організації навчально-методичної роботи в коледжі.

Створення інтелектуального, творчого, висококультурного середовища в коледжі є одним із провідних напрямів у роботі педагогічного колективу.

Методичний кабінет є одним із основних у роботі коледжу. Тут зосереджені державні стандарти та нормативні положення організації навчально-виховного процесу, підготовлені тематичні рекомендації з питань педагогіки та психології,  створено електронний банк  навчально-методичних комплексів усіх дисциплін, вказані адреси перспективного досвіду педагогів коледжу тощо. Принцип роботи кабінету в динаміці фахових стосунків, обміні інформацією, в наданні оперативної і системної допомоги педагогам, вирішенні завдань підвищення якості освіти.

Поширення досвіду педагогів коледжу реалізується через участь в освітніх та професійних виставках, конференціях, семінарах, через друк науково-методичних матеріалів у періодичних педагогічних та професійних виданнях.

Студенти коледжу беруть активну участь у різноманітних конкурсах фахової майстерності та є неодноразовими переможцями та призерами місцевих, регіональних та Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності і художньої самодіяльності.

Після завершення навчання студенти коледжу не лише отримують спеціальності, що користуються попитом на ринку праці, але й мають можливість обіймати керівні посади на підприємствах міста та регіону.