Правила користування бібліотекою

Порядок запису до бібліотеки:

 • Право користуватися бібліотекою мають учні, студенти, викладачі, майстри виробничого навчання та працівники структурних підрозділів БКСД.
 • Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитись з правилами користування і підтвердити готовність їх виконання своїм підписом в читацькому формулярі.
 • Студенти записуються до бібліотеки за списком академічної групи та в індивідуальному порядку; викладачі, майстри виробничого навчання та працівники структурних підрозділів – за паспортом.
 • На підставі поданих документів на кожного користувача заповнюється читацький формуляр – як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

Порядок користування абонементом та читальним залом:

 • Періодичні видання видаються педагогічним працівникам на абонемент терміном до 5 днів, учням та студентам лише в читальному залі.
 • Кількість примірників, які видаються користувачам на читальний зал, не обмежена.
 • Навчальна література видається учням та студентам на навчальний рік. Наприкінці навчального року учні та студенти літературу здають; інші категорії користувачів обов’язково перереєструються.
 • У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів або скорочений, якщо видання користується попитом.
 • Рідкісні та цінні документи, довідкові та періодичні видання, видання на електронних носіях видаються лише на читальний зал.
 • За кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі.

Права та обов’язки користувачів.

Користувач має право:

 • Безкоштовно користуватись бібліотечно-інформаційними послугами.
 • Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.
 • Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки.
 • Брати участь у заходах, що проводяться у бібліотеці.
 • Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.
 • Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.
 • Подавати адміністрації Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.

Користувач зобов’язаний:

 • Дотримуватись правил користування бібліотекою. За порушення Правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватись документами на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки; дотримуватися тиші в читальному залі та в бібліотеці.
 • Під час запису до бібліотеки надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.
 • Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фонду : не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати та не загинати сторінки.
 • При одержанні документів перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені в книгах дефекти несе користувач.
 • Повернути документи не пізніше встановленого терміну.
 • Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.
 • На час літніх канікул повернути до бібліотеки усі зафіксовані за ним у читацькому формулярі документи.
 • У разі закінчення навчання, вибуття або звільнення з навчального закладу повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати в бібліотеці обхідний лист, де зроблена помітка про відсутність заборгованості.

Відповідальність користувача:

 • У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або відшкодувати їх ринкову вартість. Вартість відшкодування визначається бібліотекарем залежно від цінності документа.
 • За втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність.

Права та обов’язки бібліотекарів.

Бібліотекарі зобов’язані:

 • Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека.
 • Створити умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.
 • Дбати про культуру обслуговування користувачів.
 • Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.
 • Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.
 • Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу.

Бібліотекарі мають право:

 • Інформувати адміністрацію Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну про порушення користувачами основних вимог користування документами.
 • Вимагати від керівництва Білоцерківським фаховим коледжем сервісу та дизайну не допускати видачі атестатів і дипломів при заборгованості у бібліотеці.