Рада з якості

Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти (далі – Рада з якості) є дорадчо-консультативним органом, що розробляє стратегію розвитку коледжу в сфері забезпечення якості фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти та функціонує на постійній основі.

Мета діяльності Ради з якості – успішне впровадження внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої та професійної (професійно-технічної)згідно зі стратегією коледжу.

Політика коледжу щодо забезпечення якості освіти спрямована на розвиток й вдосконалення освітньої діяльності, яка враховує стратегічний підхід та національний контекст реформування фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти.

 Діяльність Ради з якості ґрунтується на принципах:

 • колегіальності та гласності обговорення питань, сприяння інтеграції системи фахової передвищої та професійно (професійно-технічної) освіти України у світовий освітній і науковий простір; забезпечення академічної свободи та доброчесності під час реалізації науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності;
 • забезпечення студентоцентризму та врахування інтересів, потреб і досвіду здобувачів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, як самостійних і відповідальних учасників освітнього процесу;
 • дотримання принципів та правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу;
 • створення та удосконалення внутрішнього нормативного забезпечення системи внутрішнього забезпечення якості;
 • забезпечення високого рівня освітніх послуг з підготовки кваліфікованих фахівців, затребуваних в Україні та за кордоном.

Склад ради з якості на 2023 – 2024 н. р.:

 • Степура А.О. – директор коледжу;
 • Денисова А.В. – голова методичної ради, заступник директора з навчальної роботи;
 • Лемешко Л.Ю. – заступник директора коледжу з виховної роботи;
 • Володько М.Ю. – завідувач методичного кабінету;
 • Старовойт Д.О. – методист, секретар ради з якості;
 • Рисаченко Г.О. – завідувач відділеннями;
 • Бойченко С.М. – старший майстер;
 • Поліщук О.В. – голова циклової комісії напряму «Легка промисловість»;
 • Юрчинська О.М. – голова циклової комісії напряму «Перукарське мистецтво»;
 • Корнієнко О.В. – голова циклової комісії напряму «Документознавство та комп’ютерні технології»;
 • Дубченко Л.Г. – голова циклової комісії дисциплін курсу загальноосвітньої підготовки;
 • Метельська Н.М. – завідувач лабораторії  ІД;
 • Писаренко О.В. – завідувач НПЦ технологій та дизайну «Технологій та дизайну»;
 • Шмегельська Ю.В. – викладач спецдисциплін напряму «Перукарське мистецтво»;
 • Клименко Ю.В. – викладач спецдисциплін «Документознавство та комп’ютерні технології»;
 • Поштаренко Л.П. – викладач спецдисциплін напряму «Легка промисловість»;
 • Спіцина Т.С.– заступник голови Студентської ради коледжу.

Нормативні документи

Засідання ради

2023-2024 н.р.

23 жовтня 2023 відбулось засідання Ради з якості Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну.

Анастасія ДЕНИСОВА, заступник директора з навчальної роботи, ознайомила присутніх з основними завданнями, змістом та регламентом роботи Ради з якості у 2023-2024 н.р. та підкреслила, що головною метою діяльності Ради з якості є успішне впровадження внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) згідно зі стратегією коледжу. Одним із ключових напрямів діяльності Ради з якості є навчально-методичне супроводження акредитації освітньо-професійних програм коледжу під час складання звіту про самооцінювання освітньо-професійних програм відповідно до критеріїв. Учасниками заходу було опрацьовано план роботи Ради з якості на 2023/2024 н.р.

Діана СТАРОВОЙТ, методист коледжу,  зазначила основні аспекти процедури здійснення самооцінювання освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти та освітньої діяльності за цими програмами і ознайомила присутніх з орієнтовним документальним та інформаційним підтвердженням відповідності освітньо-професійних програм критеріям самооцінювання.

Членами ради обговорено питання механізму вибору дисциплін вільного вибору, формування індивідуальної траєкторії здобувача освіти у коледжі, визначення мети освітньо-професійних програм відповідно до місії коледжу з урахуванням позицій та потреб стейкхолдерів.

Відповідно до результатів обговорення визначено низку заходів з вироблення механізму формування індивідуального навчального плану здобувача освіти, каталогу вибіркових дисциплін за напрямами підготовки випускових циклових комісій. Наголошено на важливості активної залученості зацікавлених стейкхолдерів до процедур та заходів у сфері забезпечення якості освітньої діяльності коледжу.