Державна кваліфікаційна атестація за професією 4112 Оператор комп’ютерної верстки

21 червня 2023 року у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну відбулась державна кваліфікаційна атестація за професією 4112 Оператор комп’ютерної верстки.
Виконання комплексних кваліфікаційних завдань державної атестації складалось із двох блоків для оцінювання теоретичних знань та практичних вмінь.
Під час атестації випускники показали належний рівень засвоєння програм професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з використанням модульно-компетентнісного підходу.
Вітаємо випускників з успішним захистом! Бажаємо успіхів та натхнення!